Serwis Badań NaukowychAktualności
Projekty badawcze - wyszukiwarka

Odnalezione rekordy: 573

Sortuj wg:
Sortuj wg:
Sortuj wg:
Sortuj wg:
Zobacz projekt
Tytuł projektu Wydział Początek Koniec
Nadkrytyczne bloki wegloweMechaniczny2010-06Zobacz
COST Akcja D40: Nowoczesna kataliza; nowe Procesy i Selektywność; WG1: Nowoczesna Kataliza w Reakcjach Utleniania Związków OrganicznychInżynierii i Technologii ChemicznejZobacz
Ocena dokładności parametrów niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.Inżynierii Środowiska2008Zobacz
brakbrakZobacz
Urządzenie do automatycznej aplikacji poliuretanów tłumiących drganiaInżynierii Lądowej2008-09-30Zobacz
Badania procesów precyzyjnej obróbki wykańczającej prowadzonej z dużymi prędkościami skrawania - realizowany w ramach współpracy polsko -węgierskiej, projekt międzynarodowy niewspółfinansowanyMechanicznyZobacz
Modelowanie procesu przekwalifikacji wykonawców przedsięwzięć budowlanychInżynierii LądowejZobacz
Projekt układu pomiarowego do badania pulsacji ciśnienia i drgań dla laboratorium PGNiG oddz. w SanokuMechaniczny20087-11-30Zobacz
Kampania na rzecz swiadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarzadzania ruchliwosciaInżynierii LądowejZobacz
Wzrost wykorzystania czystej energii motorem postepu w energetyce - wyzwaniem dla współczesnego inżynieraFizyki, Matematyki i Informatyki2008Zobacz
Opracowanie przekształnika tranzystorowego obniżającego napięcie z 3000VDC na 600VDC, do zastosowania w pojazdach kolejowo-tramwajowych (dwusystemowych)Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej2010-06-30Zobacz
Ocena zawartości wybranych ksenobitotyków w sciekach i woadach powierzchniowychInżynierii ŚrodowiskaZobacz
Wdrozenie bezpyłowego procesu granulowania i podawania surowców sypkich oraz obierania typoszeregu wyrobów ciernych w cyklou automatycznymbrak2008-12-15Zobacz
Opracowanie nowej generacji filtrów przeciwzakłóceniowych dla pojazdów trakcyjnych transrozwojowych i trolejbusowychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2008-12-30Zobacz
brakbrakZobacz
Architektura systemem informacji przestrzennej zagadnien widokowych uwzgledniającą różne platformy i dane multimedialneFizyki, Matematyki i InformatykiZobacz
brakbrakZobacz
Szybki rozruch kotła parowegoMechaniczny2008-12-15Zobacz
Numeryczne modelowanie deformacji ustrojów wiotkich z węzłami jednostronnymiFizyki, Matematyki i InformatykiZobacz
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego przeznaczonych na części maszyn budowlanych i drogowychMechaniczny30.09.2009Zobacz
Opracowanie technologii i dokumentacji technicznej oraz badania prototypu pompy ciepła typu powietrze-wodaMechaniczny2009-08-31Zobacz
Tokarka karuzelowa TK 1600 CNCMechaniczny2009-10-31Zobacz
brakbrakZobacz
Uruchomienie produkcji ciężkich odlewów ze stopów żelaza wykonywanych jednostkowo z zastosowaniem innowacyjnej materiałowo-energooszczędnej technologiiMechaniczny2010-10-13Zobacz
Zastosowania metod bayesowskiego uczenia maszynowego w zagadnieniach identyfikacji mechaniki materiałów i konstrukcjiInżynierii LądowejZobacz
Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5Inżynierii i Technologii ChemicznejZobacz
Efektywne suszenie wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasyInżynierii i Technologii ChemicznejZobacz
Opracowanie receptury preparatów nanozwiązków srebra i zastosowanie ich do dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskichInżynierii i Technologii ChemicznejZobacz
Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchychInżynierii i Technologii ChemicznejZobacz
Opracowanie metod oceny wpływu odnowy przewodów wodociągowych na jakość wody i narzędzi do określenie sposobu i dopuszczalnej długości rurociągu poddanego cementowaniu z zachowaniem odpowiednich parametrów fizyczno - chemicznych wodyInżynierii ŚrodowiskaZobacz
Realizacja mobilnego systemu informacji hydrologicznej on lineInżynierii ŚrodowiskaZobacz
Pulsacje ciśnienia w instalacjach sprężarkowych - nowe metody analizy i tłumieniaMechanicznyZobacz
Rozwijanie wiarygodnego i efektywnego dwuskalowego modelowania komputerowego niejednorodnych materiałów niesprężystychbrakZobacz
Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania scieków komunalnychInżynierii Środowiska01-09-201230-06-2015Zobacz
Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicalsInżynierii i Technologii Chemicznej01-09-201631-08-2018Zobacz
System do oceny materiałów konstrukcyjnych urzadzeń pracujacych w warunkach zmiennych obciążeń i w wysokich temperaturachMechaniczny01-10-201030-09-2012Zobacz
System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejscie do emisji akustycznejMechaniczny01-10-201231-03-2015Zobacz
Emisja akustyczna w zastosowaniu do oceny uszkodzeń i wyznaczenia parametrów użytkowych elementów mostów kolejowych o konstrukcji stalowejMechaniczny01-10-201331-03-2016Zobacz
EPURNAT - Eko-pianki poliuretanowe otrzymywane z udziałem surowców pochodzenia naturalnegoInżynierii i Technologii Chemicznej01-11-201231-10-2015Zobacz
Opracowanie nowoczesnych metod oceny trwałości resztkowej elementów ciśnieniowychcinstalacji energetycznychMechaniczny01-11-201231-10-2015Zobacz
Specjalne potencjały Killinga w geometrii RiemannaFizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej01-12-201130-11-2014Zobacz
Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospod. z udziałem ekstraktów roslinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego C02Inżynierii i Technologii Chemicznej01-12-201230-11-2015Zobacz
ECOPHOS Proekologiczna technoklogia utylizacji spopielonych osadów sciekowych jako źródło nawozów rolniczych i dodatków do materiałów budowlanychInżynierii i Technologii Chemicznej01-12-201230-11-2015Zobacz
kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast europejskich SHAPE-ITInżynierii Lądowej01.01.201331.12.2013Zobacz
Przygotowanie i założenie spółki celowej, jako efektywnego podmiotu zarządzającego komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiejbrak01.11.201331.10.2014Zobacz
Wieloskalowe modelowanie konstytutywne materiałółw heterogenicznych stosowanych w konstr. pracujacych w temperaturach kriogenicznychMechaniczny02-06-201101-06-2014Zobacz
Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechanikui materiałów dyssypatywnychMechaniczny02-06-201101-06-2013Zobacz
Zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków mikroskrawaniaMechaniczny02-06-201101-12-2013Zobacz
Metody numeryczne w projektowaniu nowoczesnych form architektonicznych struktur przestrzennychArchitektury02.03.2010 01.01.2013Zobacz
Metody numeryczne w projektowaniu nowoczesnych form architektonicznych struktur przestrzennychArchitektury02.03.201001.01.2013Zobacz
Miary bezpieczeństwa i ich wzajemne relacje w wyjątkowej sytuacji projektowej pożaru rozwiniętegoInżynierii Lądowej03.03.201002.03.2013Zobacz
Emisja kondensatu z układu wylotowego silnika spalinowegoMechaniczny04-04-201103-04-2011Zobacz
Efektywne ograniczenie emisji spalin w silniku pięciosuwowymMechaniczny04-04-201103-04-2013Zobacz
Intensyfikacja procesu wymiany ciepła w parowaczach powietrznych pomp ciepła pracujacych w warunkach niskich prędkości przepływu powietrzaMechaniczny04-04-201103-12-2013Zobacz
Koagulacja i rozpad aglomeratów - identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddziaływania cząstek ciała stałego i flokuł w warunkach stacjonarnego przepływuMechaniczny04-05-201103-05-2014Zobacz
Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznychInżynierii i Technologii Chemicznej04-11-201003-11-2012Zobacz
Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantówMechaniczny04.04.201231.01.2015Zobacz
Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnejInżynierii i Technologii Chemicznej05-04-201204-04-2014Zobacz
Wykorzystywanie nowoczesnych technik suszenia i ekstrakcji do pozyskiwania biologicznie aktywnych substancji z surowców roślinnychInżynierii i Technologii Chemicznej05-09-201204-09-2014Zobacz
Badania przedkliniczne nowego prototypu modelu biopompy do biowspomagania niewydolnego sercaMechaniczny05.08.200931.07.2011Zobacz
Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartoscią srebraInżynierii i Technologii Chemicznej06-04-201105-04-2014Zobacz
Badania metody wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznychInżynierii i Technologii Chemicznej06-04-201105-04-2014Zobacz
Analiza efektywności i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energiiInżynierii i Technologii Chemicznej06-04-2011 15-01-2015Zobacz
Otrzymywanie modyfikowanego DNA do zostosowań w biofotonice i bioelektroniceInżynierii i Technologii Chemicznej06-04-201105-04-2014Zobacz
Detekcja i ewaluacja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych przy pomocy aktywnej termografii w podczerwieniMechaniczny07-03-201406-03-2016Zobacz
Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej prez kompleks alkidenowy rutenuInżynierii i Technologii Chemicznej11-04-201110-01-2013 aneks: Zobacz
Intensyfikacja przenoszenia ciepła i masy w adsorpcyjnych urzadzeniach chłodniczychInżynierii i Technologii Chemicznej13-08-201212-08-2015Zobacz
Sterowanie drganiami belki w zakresie wielomodalnym przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznychMechaniczny13-08-201212-04-2014Zobacz
"Zielone" nanokompozyty poliamid 4,10/fibralna celuloza wytwoprzone z surowców odnawialnych dla nowych zastosowań opakowaniowychInżynierii i Technologii Chemicznej13-12-201112-12-2014Zobacz
Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzajów Giarda, Cryptosporidium i Toxoplasma w wodzie za pomocą multipleks-PCRInżynierii Środowiska13.05.201112.11.2013Zobacz
Egzoluminarne zespalanie jelit materiałami biodegradowalnymi typu nici lub kształtki z zastosowaniem nowatorskiego zszywaczaMechaniczny15-04-201114-04-2014Zobacz
Kształtowanie charakterystyk elektrycznego urzadzenia wspomagajacego układ kierowniczy dla poprawy bezpieczeństwa czynnego samochoduMechaniczny15-04-201114-04-2014Zobacz
Nowa metoda rozruchu kotła walczakowegoMechaniczny15-04-201114-04-2014Zobacz
Optymalizacja procesu korekcji i elongacji kończyn z wykorzystaniem systemu mechatronicznegoMechaniczny15-04-201114-04-2014Zobacz
Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularneInżynierii i Technologii Chemicznej15-06-201214-06-2014Zobacz
Wspomaganie zabiegów chirurgii kości czaszki w systemie inzynierii odwrotnejMechaniczny18-04-201117-04-2014Zobacz
Zaawansowane organiczno - nieorganiczne materiały hybrydowe zawierajace POSS: od nanorozmiarów do makroarchitekturyInżynierii i Technologii Chemicznej18-05-201218-05-2017Zobacz
Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Philipsabrak18-07-201617-07-2018Zobacz
Synteza nowych elastomerów poliestrowych zawierajacych β - cyklodekstrynyInżynierii i Technologii Chemicznej19-12-201118-06-2014Zobacz
Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnychInżynierii i Technologii Chemicznej20-07-201619-07-2019Zobacz
Badanie termicznego rozkładu materiałów sysntetycznych na bazie polimerów w pęcherzowym reaktorze fluidyzacyjnymInżynierii i Technologii Chemicznej20-09-201219-09-2014Zobacz
Termiczna dekompozycja złożonych materiałów kompozytowych w środowisku chemicznym złoża fluidalnegoInżynierii i Technologii Chemicznej20-09-201219-09-2014Zobacz
Konwersja azotowych związków organicznych do Nox i N2O w warunkach spalania w złożu fluidalnychInżynierii i Technologii Chemicznej20-09-2012 19-11-2014Zobacz
Numeryczna analiza angioplastyki ze stentem z zastosowaniem kontroli błędu i adaptacyjnej metody elementów skończonychFizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej20-12-201119-12-2015Zobacz
Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularneInżynierii i Technologii Chemicznej20.12.201031.12.2011Zobacz
Sieć dla intensyfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji starych obiektów przemysłowych REGENTIF - 5 PR program: Innowacja a małe i średnie przedsiębiorstwaArchitektury20042006Zobacz
Wpływ cząstek ściernych na trwałość par tribologicznych srodków transportu - w ramach akcji COST 532Mechaniczny20042006Zobacz
NICE - nowy zintegrowany system spalania przyszłych silników w samochodach osobowychMechaniczny20042007Zobacz
Doskonalenie jakości eksploatacyjnej infrastruktury transportu lotniczego projekt E! 3366-DATIFInżynierii Lądowej20042006Zobacz
SURUZ - Sieć naukowa: Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyceInżynierii i Technologii Chemicznej20042006Zobacz
COST P8 - opracowanie nowych fotoizometrycznych materiałów polimerowych na bazie karbazolu do zastosowań optycznychInżynierii i Technologii Chemicznej2004-00-002006-00-00Zobacz
COST D32 Synteza organiczna w warunkach promieniowania mikrofalowegoInżynierii i Technologii Chemicznej20052007Zobacz
KMM-NOE - Oparte na wiedzy wieloskładnikowe materiały do długotrwałej i bezpiecznej eksploatacjiMechaniczny20052006Zobacz
REORIENT - wdrażanie zmian w Europejskim Systemie Kolejowym - w ramach 6 Programu Ramowego UEInżynierii Lądowej20052007Zobacz
COST 538 - System monitorowania naprężeń i trwałości elementów ciśnieniowychMechaniczny20052008Zobacz
E!2486 FOOTPRINT -wpływ środowiskowego oddziaływania pojazdu na koszty utrzymania infrastrukturyInżynierii Lądowej20052007Zobacz
CULTURE 2000 - Ancient Religious Wooden HeritageArchitektury20052006Zobacz
EVIGEM - European Virtual Institute for Geometry MeasurementsbrakMechaniczny20052006Zobacz
TRACES - Transnational Calibration Expert ServiceMechaniczny20052006Zobacz
Mechanizmy urbanistyczne sprzyjające rekonstrukcji więzi społecznych. Od przestrzeni egalitaryzmu do przestrzeni publicznego wyboruArchitektury2005-04-112006-10-10Zobacz
Analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na stabilność i kierowalność motocyklaMechaniczny2005-04-272006-10-26Zobacz
Sprawność i toksyczność spalin silnika ZI zasilanego ubogą mieszanką propanubutanu z powietrza i wyposażonego w reaktor magazynującyMechaniczny2005-04-292007-04-28Zobacz
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w eksperymentalnej mechanice konstrukcji i materiałówInżynierii Lądowej2005-05-022006-12-01Zobacz
Typologia polskiej współczesnej architektury uzyteczności publicznejArchitektury2005-05-022007-05-01Zobacz
Problemy wytrzymałościowe rekonstrukcji koron zębów bocznych we współczesnej stomatologii zachowawczejMechaniczny2005-05-022006-05-01Zobacz
Wybrane zagadnienia komfortu uzytkowania stalowych kładek dla pieszych podatnych na wpływy dynamicznInżynierii Lądowej2005-05-052007-05-04Zobacz
Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarstInżynierii Lądowej2005-05-092007-03-08Zobacz
Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (P+R)Inżynierii Lądowej2005-05-112006-05-10Zobacz
Badania wpływu wtrysku paliwa zapalającego na proces spalania ubogich mieszanek benzynowo-powietrznych w celu określenia możliwości jakościowej regulacji mocy silnika w szerokim zakresie zmian współczynnika nadmiaru powietrzaMechaniczny2005-05-112008-05-10Zobacz
Zwiększenie trwałości elementów węzłów ślizgowych modyfikowanych borem w zespołach silników spalinowychMechaniczny2005-05-112007-05-10Zobacz
Opracowanie technologii otrzymywania nowych kompozytów na bazie sztywnej pianki poliuretanowej i wybranych polimerówInżynierii i Technologii Chemicznej2005-05-122006-11-11Zobacz
Ocena toksyczności oraz możliwości bioremediacji gruntów skażonych odpadami popestycydowymiInżynierii Środowiska2005-05-132007-11-12Zobacz
Badanie funkcjonowania ujęć wody powierzchniowej przy zadanych kryteriachInżynierii Środowiska2005-05-162008-05-15Zobacz
Akumulacja i transport chromu w zlewni ze zbiornikiem retencyjnymInżynierii Środowiska2005-05-162007-11-15Zobacz
Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczneInżynierii i Technologii Chemicznej2005-05-172006-11-16Zobacz
Badania nad płukaniem filtrów pospiesznych wody w celu opracowania metody skracajacej okres pogorszonej jakości filtratuInżynierii Środowiska2005-05-182007-11-17Zobacz
Nowe rozwiązania technologiczne produkcji triopolifosforanu sodu i pirofosforanów soduInżynierii i Technologii Chemicznej2005-05-252008-05-24Zobacz
Rozproszony system diagnostyczny silników asynchronicznych dużych mocyInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2005-05-302007-05-29Zobacz
Modele wspomagania decyzji w odnowie srodków technicznych transportu szynowegoMechaniczny2005-10-062008-04-05Zobacz
Analiza zastosowania teorii zbiorów rozmytych do oceny niezawodności wybranych elementów pojazdów szynowychMechaniczny2005-10-062006-10-05Zobacz
Kształtowanie charakterystyk automatu sprzęgłowego ze względu na drgania wzdłużne samochodu dla niepełnosprawnychMechaniczny2005-10-062007-04-05Zobacz
Silnik elektryczny karuzelowyInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2005-10-102007-10-09Zobacz
Nowy algorytm optymalizacji rojem cząstek i jego zastosowanie w kształtowaniu elementów konstrukcyjnych narażonych na utratę statecznościMechaniczny2005-10-122007-04-11Zobacz
Łączenie MESS i SSN do analizy ośrodków z mikrostrukturą i konstrukcji o nieznanych równaniach materiałuInżynierii Lądowej2005-10-172007-04-16Zobacz
Synteza żywic epoksydowych na bazie modyfikowanych olejów roślinnych oraz produktów chemicznej degradacji odpadowego poli /tereftalanu etylenu/Inżynierii i Technologii Chemicznej2005-10-192008-10-18Zobacz
Teoretyczne i doświadczalne badania lokalnej wymiany ciepła na powierzchniach rur omywanych poprzecznieMechaniczny2005-10-312008-10-30Zobacz
Poszukiwanie układów międzymetalicznych o silnych własnościach magnetokalorycznychFizyki, Matematyki i Informatyki2005-11-242007-11-23Zobacz
Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnieniaInżynierii Środowiska2005-11-292007-05-28Zobacz
Otrzymywanie i badanie elektrochemicznych własności katalicznych spieków stopów (Fe/Pt, Fe-Cu, Ni-Cu, Mn-Ni) otrzymanych na drodze powierzchniowego utleniania i redukcjiInżynierii i Technologii Chemicznej2005-11-302008-11-29Zobacz
Kształtowanie powierzchni elementów endoprotez wykonanych z materiałów ceramicznychMechaniczny2005-11-302006-11-29Zobacz
Optymalizacja nagrzewania i ochładzania grubościennych elementów kotłówMechaniczny2005-11-302006-08-29Zobacz
Badania nad otrzymaniem nowych materiałów polimerowych przy udziale biodegradowalnego poli(kwasu asparaginowego)Inżynierii i Technologii Chemicznej2005-12-012008-11-30Zobacz
Badania nad opracowaniem nowych kompozytów opartych o odpady poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanuInżynierii i Technologii Chemicznej2005-12-012007-05-31Zobacz
Badanie hydroseparatorów jako przelewów burzowych zmniejszających ładunek zrzucanych do odbiorników zanieczyszczeń w celu opracowania racjonalnych zasad ich projektowaniaInżynierii Środowiska2005-12-062008-12-05Zobacz
Badania wpływu parametrów konstrukcyjno-przepływowych na własności metrologiczne mikrozwężkowego podwójnego czujnika przepływu płynówMechaniczny2005-12-062007-05-12Zobacz
Wielokryterialna ocena algorytmów wspomagania decyzji w warunkach powodzi z uwzględnieniem ryzykaInżynierii Środowiska2005-12-122007-04-11Zobacz
Badania eksperymentalne wpływu interferencji aerodynamicznej na składową statyczną i dynamiczną cisnienia wiatru na ścianach zewnetrznych, wewnętrznych oraz dachach stalowych zbiorników dwupłaszczowych w układzie grupowym dwóch zbiornikówInżynierii Lądowej2005-12-132007-12-12.Zobacz
AQUASTRESS - Zmniejszenie presji na środowisko wodne poprzez integrację instrumentów asdministr. technicznych, ekonom. i instytucjonalnychInżynierii Środowiska20062008Zobacz
Projekt UE CARAVEL/CIVITAS podróżowanie według nowej mobilnościInżynierii Lądowej20062008Zobacz
Sus Pur Pol - "Blue print" dla polityki planowania i zaopatrzenia w rozwoju zrównoważonego budownictwaArchitektury20062007Zobacz
PRODICON - ochrona terenów poprzez poprawę konstrukcji wałów przeciwpowodziowych - 6.Program Ramowy UEInżynierii Środowiska20062007Zobacz
Mechanochemiczne procesy jako zielone syntezy nanostrukturalnych sorbentów i katalizatorów w aspekcie ochrony środowiskaInżynierii i Technologii Chemicznej20062009Zobacz
Badania nad usuwaniem magnezu z koncentratów cynku i utylizacją produktów ubocznychInżynierii i Technologii Chemicznej2006-02-162009-05-30Zobacz
Nowa metoda zespalania jelit z zastosowaniem oryginalnego własnego stapleraMechaniczny2006-02-162008-05-05Zobacz
Problemy rewitalizacji terenów w otoczeniu dworców i przystanków kolejowychArchitektury2006-04-032007-10-02Zobacz
Badania nad syntezą nienasyconych poliestrów w polu mikrofalowymInżynierii i Technologii Chemicznej2006-04-112007-04-10Zobacz
Opracowanie metody poprawy efektywności wytwarzania przedmiotów wykonywanych z materiałów trudnoobrabialnychMechaniczny2006-04-192009-04-18Zobacz
Modelowanie procesów trybologicznych współpracy pasów z kołami rozrządu silnika spalinowegoMechaniczny2006-05-052009-05-04Zobacz
Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennegoArchitektury2006-05-052008-05-04Zobacz
Radykalność humanistyczna w pedagogice a psychoanalityczne konteksty w sporze o kompetencje wychowawczebrak2006-05-052008-05-04Zobacz
Dobór parametrów pracy silnika ZI z obiegiem Atkinsona w hybrydowym układzie napędowymMechaniczny2006-05-252008-05-24Zobacz
Skuteczność mokrego odpylania w warunkach całkowitej recyrkulacji cieczyMechaniczny2006-05-292008-11-28Zobacz
Zmiany aktywności metanogennej osadu ściekowego pod wpływem procesu dezintegracji ultradźwiekowejInżynierii Środowiska2006-05-292009-05-28Zobacz
Badanie negatywnych skutków przerywania koagulacji wody i metody przeciwdziałania imInżynierii Środowiska2006-05-292008-11-28Zobacz
Badania nad syntezą nowych kompozytów epoksydowych dla optyki nieliniowej i holografiiInżynierii i Technologii Chemicznej2006-06-022007-12-01Zobacz
Ocena skuteczności wprowadzania innowacji technicznych w przedsiebiorstwach przemysłu maszynowegoMechaniczny2006-06-082007-06-07Zobacz
Opis płyniecia plastycznego, przemian fazowych i ewolucji uszkodzeń w temperaturach kriogenicznych oraz zastosowania konstrukcyjneMechaniczny2006-06-132009-06-12Zobacz
Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo-molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznychMechaniczny2006-06-132009-06-12Zobacz
Korekcja oddziaływań termicznych we współrzednościowych maszynach pomiarowychMechaniczny2006-06-132007-06-12Zobacz
Wykorzystanie modyfikowanych polifosfazenów oraz żywic epoksydowych w dziedzinie optyki nieliniowejInżynierii i Technologii Chemicznej2006-06-292009-06-28Zobacz
Studium wpływu ciśnienia, predkości i rodzaju strugi gazów na przebieg procesów spalaniaMechaniczny2006-07-132008-01-12Zobacz
Rozwój konstr. polskich pras PxP do zagęszczenia proszków i przetwórstwa spieków oraz technologii wyrobów z nowych materiałów formowanych w silnym polu magnetycznym lub w podwyższonej temperaturzeMechaniczny2006-07-172008-04-16Zobacz
Mechatroniczny system korekcji i wydłużania kończynMechaniczny2006-07-312009-01-30Zobacz
Modelowe rozwiązanie gospodarki odpadami mięsnymi z wykorzystaniem czystszych technologiiInżynierii i Technologii Chemicznej2006-08-102009-08-09Zobacz
Zintegrowany system projektowania procesów i sterowania produkcjąMechaniczny2006-09-122009-01-11Zobacz
Teoria Galois równań różniczkowych cząstkowychFizyki, Matematyki i Informatyki2006-09-2019.200909.Zobacz
Analiza pracy słupów żelbetowych z betonu wysokowartościowego w temperaturze pożarowejInżynierii Lądowej2006-10-022009-06-01Zobacz
Klimatyzacja pomieszczeń z akumulacją energii w elementach struktury budynku zmodyfikowanych mataeriałami stan skupienia.Inżynierii Środowiska2006-10-042007-11-03Zobacz
Metoda optymalnej lokalizacji rezerw awaryjnych w sytemie dystrybucji wodyInżynierii Środowiska2006-10-052008-04-04Zobacz
System metrologicznego nadzoru nad dokładnością maszyn pomiarowych robotów i obrabiarek z wykorzystaniem wzorców i interferometrycznych laserowych systemów śledzących jako podstawa wzrostu jakości produkcji przemysłu maszynowegoMechaniczny2006-10-112009-04-11Zobacz
Wpływ tworzenia uwarstwionego ładunku wg modeluMechaniczny2006-10-112008-04-10Zobacz
Wysokoczęstotliwościowe zespoły zasilajace, plazmowych energooszczędnych źródeł światłaInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2006-10-202008-08-19Zobacz
Morfologia powierzchni i optyczne badania powłok ochronnych na wybranych stopach metaliFizyki, Matematyki i Informatyki2006-11-022008-11-01Zobacz
Wpływ cykli cieplnych spawania na strukturę i właściwości strefy wpływu ciepła złączy spawanych ze spiekanych materiałów konstrukcyjnychMechaniczny2006-11-082008-05-07Zobacz
Optymalizacja parametrów podatności, tłumienia i tarcia wielowahaczowego mechanizmu prowadzenia kół ze względu na skuteczność tłumienia drgań kół i nadwozia samochoduMechaniczny2006-11-082008-11-06Zobacz
Cyfrowe sterowniki hybrydowe do lamp fluorescencyjnychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20072009-01-01Zobacz
Monitorowanie zjawisk przepływowo-cieplnych zachodzących w parowniku kotła energetycznego z naturalną cyrkulacjąMechaniczny20072010-02-11Zobacz
Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/montmorylonit o obniżonej palnościInżynierii i Technologii Chemicznej20072010-03-07Zobacz
Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań rodowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowościInżynierii Lądowej20072009-09-12Zobacz
Nowy sposób nagrzewania i ochładzania elementów ciśnieniowych bloku energetycznego z uwagi na naprężenia cieplneMechaniczny20072010-08-08Zobacz
IPSY - Innowacyjny układ wychwytywania cząsteczek dla przyszłych silników wysokoprężnychMechaniczny20072009Zobacz
EUREKA-E! 3962 TOSIN - Zwiększenie prędkości pociągów w łukach o małych promieniach.Inżynierii Lądowej20072008Zobacz
SINGAPUR - Nowe wysokouporządkowane hybrydowe heterozłącza dla komórek zbierających energię słoneczną (ogniw słonecznych)Fizyki, Matematyki i Informatyki20072010Zobacz
Badanie procesu obróbki elektrochemicznej mikroelementówMechaniczny2007Zobacz
MAX-Kampania na rzecz swiadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarządzania ruchliwością MAXInżynierii Lądowej20072009Zobacz
COST Action 533 - Nowe materiały polimerowe o podwyzszonej odporności na zuzycie dla zostosowań medycznych.Inżynierii i Technologii Chemicznej20072009Zobacz
Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej,rolnej i gospodarce komunalnejInżynierii i Technologii Chemicznej20072010Zobacz
Optymalizacja instalacji i technologii spalania osadów ściekowychInżynierii Środowiska20072011Zobacz
Suszenie osadów ściekowych z rekuperacją energii przez zastosowanie pompy ciepła działającej z transkrytycznym obiegiem lewobieżnymInżynierii Środowiska2007-03-272008-26-09Zobacz
Wpływ infiltracji na właściwości spiekanej austenicznej stali nierdzewnej AISI 316LMechaniczny2007-04-102008-10-09Zobacz
Opracowanie modelu słownika dwujęzycznego na bazie którego zbudowany zostanie polsko-angielski słownik konserwacji i restauracji dzieł sztuki.Konserwacja malarstwaArchitektury2007-04-112010-04-10Zobacz
Osiedla mieszkaniowe w 20-leciu międzywojennym na bazie państwowego przemysłu zbrojeniowego w ówczesnym "trójkącie bezpieczeństwa Polski": Zagożdżon - Pionki, Radom, Skarżysko. Architektura, urbanistyka, twórcyArchitektury2007-04-132008-12-31Zobacz
Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni Si02Inżynierii i Technologii Chemicznej2007-04-232008-22-10Zobacz
Opracowanie metody identyfikacji termicznej procesów filtracyjno-erozyjnych oraz ich kinetyki w korpusach zapór ziemnychInżynierii Środowiska2007-05-102008-11-09Zobacz
Badania i modelowanie dynamicznych interakcji w układzie człowiek-narzędzie ręczneMechaniczny2007-05-182009-05-17Zobacz
Obliczeniowe modele gradientowej mechaniki uszkodzenia sprzężonej z teorią plastyczności w zakresie geometrycznie nieliniowymInżynierii Lądowej2007-05-212009-05-20Zobacz
Badania eksperymentalne wpływu wiatru na rozkład obciążenia śniegiem na płaskich dachach o dużych rozpiętościachInżynierii Lądowej2007-05-222009-10-21Zobacz
Metoda oceny dokładności wielkogabarytowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WgWMP) przy zastosowaniu małych wzorcówMechaniczny2007-05-312008-05-30Zobacz
Analiza i optymalizacja stref koncentracji naprężeń w naczyniach cisnieniowych o zmiennych obciążeniach mechanicznych i termicznychMechaniczny2007-05-312010-05-30Zobacz
Wielokryterialna ocena jakości wyrobów przemysłu maszynowegoMechaniczny2007-06-122008-11-04Zobacz
Wielozadaniowy prądnico-rozrusznik dla specjalnych pojazdów samochodowychMechaniczny2007-08-132009-02-12Zobacz
Zastosowania bayesowskich sieci neuronowych w mechanice materialów i konstrukcjiInżynierii Lądowej2007-09-102009-02-09Zobacz
System do operacji nakłuć komorowych u chorych z nadciśnieniem sródczaszkowym z uzyciem polskiego, nowatorskiemu systemu stereotaktycznegoMechaniczny2007-09-112010-03-10Zobacz
Wpływ dekarboksylacji i dehydrogenacji pigmentów betalain na ich właściwości antyoksydacyjneInżynierii i Technologii Chemicznej2007-10-012010-09-30Zobacz
Algorytmy optymalizacji wyboru zasobów, szeregowania zadań oraz rozdziału zadań i zasobów w komputerowym, dynamicznym środowisku zasobowo-zadaniowymInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2007-10-012010-09-30Zobacz
Technologia budowy szczegółowych modeli 3D inżynierskich obiektów kubaturowychInżynierii Środowiska2007-10-052010-04-04Zobacz
Dekoracje kamienic krakowskich z okresu modernizmuArchitektury2007-10-052010-10-04Zobacz
Opracowanie metody hydromerfologicznej oceny rzeki podgórskie, na przykładzie dorzecza RabyInżynierii Środowiska2007-10-182009-10-17Zobacz
Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnychInżynierii i Technologii Chemicznej2007-10-182010-10-17Zobacz
Ocena oraz prognoza stanu ekologicznego ekosystemu rzecznego Basenu Dolnego Biebrzy w oparciu o metodę modelowania matematycznego procesów naturalnychInżynierii Środowiska2007-10-232009-04-22Zobacz
Oddziaływanie układów nadmiarowego biologicznego usuwania fosforu ze ścieków na wytwarzanie gazu fermentacyjnego w mezofilowej fermentacji osadówInżynierii Środowiska2007-10-312011-10-30Zobacz
Geometryczne aspekty projektowania przestrzennego przebiegu drogi wspomagającego estetykę obrazu drogi i bezpieczeństwo jazdyArchitektury2007-11-022008-11-01Zobacz
Polimery nanohybrydowe poliuretan/POSS o podwyzszonej stabilności termicznejInżynierii i Technologii Chemicznej2007-11-192010-11-18Zobacz
Opracowanie monitorów diagnostycznych dla systemu diagnostyki pokładowej hamulców samochodów osobowychMechaniczny2007-11-222009-11-26Zobacz
Zasilanie silnika mieszanką z powietrzem wzbogaconym w tlenMechaniczny2007-11-262007-31-08Zobacz
Pomiar strumienia objętości płynu na łukach kolan o przekroju niekołowym zainstalowanych w rurociagachMechaniczny2007-11-272010-11-26Zobacz
Analiza wpływu rzeczywistej geometrii przekroju poprzecznego wysokociśnieniowych rurociągów parowych na ich pełzanieMechaniczny2007-11-272008-11-26Zobacz
Wytwarzanie nanocząsteczek srebra i platyny o ścisle okleslonych rozmiarach i kształtach w procesie poliolMechaniczny2007-22-112009-05-21Zobacz
Algorytmy i struktury danych dla potrzeb projektowania oraz badan doswiadczalnychMechaniczny20082008Zobacz
Niektóre zagadnienia równań różniczkowych i nierówności różniczkowychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Bayesowska klasyfikacja wielowymiarowej informacji niedokładnej typu przedziałowegoInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Narzedzia monitorowania i diagnostyki układów elektromechanicznych wykorzystujacych metody przetwarzania sygnałówInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Optymalizacja okresowa drgań podłużnych pręta z ograniczeniami punktowymiFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Większości transportowe niestechiometrycznych tlenków tytanuInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Teoretyczna i eksperymentalna analiza procesów dynamicznych w maszynach i urzadzeniachMechaniczny20082008Zobacz
Zastosowanie metod numerycznych i doświadczalnych w mechanice materiałów i konstr.Mechaniczny20082008Zobacz
Kształtowania środowiska mieszkaniowego - projektowanie zrównoważoneArchitektury20082008Zobacz
Odnowa i rozwój zespołów urbanistycznychArchitektury20082008Zobacz
Problemy kształtowania zesp. urbanistycznychArchitektury20082008Zobacz
Wybrane zagadnienia projektowania. Teoria architektury-elementy przestrzeni architektonicznej. Architektura mieszkaniowa. Projektowanie i teoria architektury-Dom i Miasto.Architektury20082008Zobacz
Współczesne problemy w projektowaniu architektury użyteczności publicznej.Architektury20082008Zobacz
Wybrane zagadnienia projektowania. Teoria architektury-elementy przestrzeni architektury. Architektura Mieszkaniowa. Wybrane zagadnienia kompozycji architektonicznej. Mieszkanie, Budowla, Przestrzeń.Architektury20082008Zobacz
Aktualne problemy architektury środowiskowejArchitektury20082008Zobacz
Aktualne problemy teorii architektury miejsc pracyArchitektury20082008Zobacz
Badania drgan komunikacyjnych pod ziemiąInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Modele obliczeniowe elementów i obiektów budowlanych oraz działań dynamicznych na te obiektyInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Analiza i ocena wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkachInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Zagadnienia propagacji fali wstrząsowejInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Zastosowanie transformaty falkowej w dynamice ośrodka gruntowegoInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Badanie i modelowanie interferencji aerodynamicznej zbiorników walcowych, sprzężeń przeciw wiatrowo-sniegowych i wpływów nasłonecznienia na chłodnie kominoweInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Wielopunktowy problem brzegowy w zadaniach optymalizacji belek ciągłychInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Problem kontaktowy z więzami jednostronnymi i tarciemInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Fizyczne podstawy mechaniki materiałówInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Czynnik kompozycji w kształtowaniu przestrzeniArchitektury20082008Zobacz
Nanocząsteczki w matrycach polimerowych w zastosowaniu do ogniw słonecznych i diod elektroluminescencyjnychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych sustemów przestawczychMechaniczny20082008Zobacz
COST Action 543 - Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytowych warstw bipolarnych dla niskotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych bioetanolem.Inżynierii i Technologii Chemicznej20082010Zobacz
Ochrona i kształtowanie krajobrazu otwartego.Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Komponowanie krajobrazu kulturowego – ochrona krajobrazu kulturowego w Karpatach.Architektury20082008Zobacz
Tradycja kulturowa i przyrodnicza w kształtowaniu krajobrazu Polski (wybrane zagadnienia).Architektury20082008Zobacz
Podstawy kulturowe architektury krajobrazuArchitektury20082008Zobacz
Aspekty funkcjonalne i estetyczne projektowania architektury krajobrazu.Architektury20082008Zobacz
Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych.Inżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Badanie ewolucji pola magnetycznego w gęstej materii nukleonowejFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Wykorzystanie nowoczesnych programów komputerowych z grupy CAD do modelowego badania wyobraźni przestrzennej i wizualizacji komputerowejArchitektury20082008Zobacz
Zastosowanie sztucznych systemów imnonologicznych w rozwiązywaniu problemów optymalizacjiFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Czynniki kontrolujace biodostepność chromu dla organizmów bentosowych w osadach zlewni górnego DunajcaInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Kierunki racjonalizacji struktury funkcjonalno-przestrzennej miast i obszarówArchitektury20082008Zobacz
Problemy zagospodarowania przestrzennego obszarów Polski Południowej w aspekcie ochrony wartości środowiskowych i wzrostu ich konkurencyjnościArchitektury20082008Zobacz
Aktywność katalizatorów heterogenicznych w reakcji konwersji wybranych węglowodorów z CO2Inżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Synteza i właściwości pochodnych indano-1,3-dionuInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Problemy technik budowlanychArchitektury20082008Zobacz
Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne w ochronie architektonicznych i historycznych wartości obiektów zabytkowychArchitektury20082008Zobacz
Optymalizacja metodyki pomiarów geodezyjnych dla potrzeb monitoringu i inwentaryzacji budowli.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Badania wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na właściwości ośrodka gruntowego oraz sposoby jego zabezpieczenia.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Badanie i ocena wpływu struktury na właściwości deformacyjne utworów ilastych fliszu karpackiegoInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Metody komputerowe w nieliniowych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskichInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Badania nad otrzymywaniem i ocena nowych materiałów poliuretanowych oraz akrylowych.Inżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Badania w zakresie oznaczania szkodliwych, halogenoorganicznych zanieczyszczeń powietrza metodami pasywnymi z użyciem pianek PU oraz membran SPMD.Inżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Charakterystyka układów tlenkowych syntezowanych mechanochemicznieInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Badania nad pigmentami betalain i ich pochodnymiInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Elektrochemiczne właściwości porowatych elektrod Fe-Ni otrzymanych na drodze spiekania pod ciśnieniemInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Odzysk związków fosforu z odpadów z przemysłu spożywczego i odpadów komunalnychInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Adaptacja metody River Habitat Survey (RHS) do warunków dorzecza górnej WisłyInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Czasowa zmienność elementów hydrometeorologicznych zlewni badawczej potoku TrzebuńkaInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce wodnejInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Zagadnienia rekultywacji i ochrony zbiorników retencyjnych w dorzeczu górnej WisłyInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Badania mikroflory powietrza w pomieszczeniach dydaktycznych uczelni. Cz.1Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Eksploatacyjne badania niezawodności podstawowych elementów uzbrojenia pompowni wodociągowych.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Ekonomiczno - techniczne aspekty cementyzacji rurociągów wody pitnej.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Praca wielofazowego przekształtnika macierzowego (MC) przy sterowaniu jednookresowym w systemie elektroenergetycznym – etap I.”Inżynierii Lądowej20082008Zobacz
Nowatorski algorytm sterowania wielofazowym przekształtnikiem macierzowym 12x3Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Problematyka strategii sterowania i systemu zabezpieczeń układu tyrystorowego zastosowanego w dwuetapowym rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego.”Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Wyznaczenie rozkładów pola elektromagnetycznego w skrajnych strefach rdzenia turbogeneratora 360 MVA.”Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Modelowanie przetworników elektromechanicznych z ekscentrycznymi wirnikamiInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznychArchitektury20082010Zobacz
Zintegrowane inteligentne systemy transportowe” – etap IInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Logistyczne modele lokalizacji parkingów – etap IInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Szacowanie błędów obliczeń wydajności zespołu roboczegoInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Wielowrotnikowe obwody dopasowujące- (symulacja komputerowa)Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Rozbudowa bazy laboratoryjnej z zakresu techniki mikroprocesorowej, mikrosterowników, programowalnych sterowników przemysłowych i nowoczesnych elektronicznych urządzeń sterowania dla potrzeb automatyki przemysłowej, napędów elektrycznych i energoelektroniInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Analiza porównawcza parametrów nieliniowych drgań samowzbudnych w autonomicznych układach analogowych i cyfrowychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Konstrukcyjne aspekty este-tyki mostówInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Problematyka strategii sterowania i systemu zabezpieczeń układu tyrystorowego zastosowanego w dwuetapowym rozruchu silnika indukcyjnego klatkowegoInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Problemy kontaktowe w mechanice wieloskładnikowych środków porowatych.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Stateczność osadników odpadów poflotacyjnych poddanych wpływom sejsmicznym.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Weryfikacja modelu nieustalonego przewodzenia ciepła przez przegrody budowlane przy ogrzewaniu niestacjonarnymInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Ocena przydatności wybranych funkcjonałów DFT w przewidywaniu względnej energii związków tlenowych molibdenu”Inżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Synteza i właściwości cyklicznych i acyklicznych arylopiperazynyloalkilo pochodnych salicylamidu jako ligandów receptorów serotoninowych”Inżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Propagacja nagłych wezbrań wstecznych w systemie koryt otwartych – badania symulacyjneInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Aspekty ryzyka w gospodarce wodnejInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Obliczanie prawdopodobnych przepływów maksymalnych rocznych w przypadku nieprostych prób losowych, analiza obszarowa”Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Suszenie osadów ściekowych z rekuperacją energii przez zastosowanie pompy ciepła działającej z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym”.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Kryteria oceny termodynamicznej i ekologicznej ziębiarek absorpcyjnych z pośrednictwem zawiesiny lodowej w klimatyzacji”.Inżynierii Środowiska20082008Zobacz
Badania wskaźników nagromadzenia i parametrów jakościowych odpadów komunalnych w wybranych jednostkach osadniczychInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Zastosowanie technologii fluidalnej w inżynierii środowiska – kontynuacja cz. III; Badania powstawania N2O w systemach SNCR dla FBCInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Wzajemne oddziaływanie strefowanych instalacji grzewczychInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Geometria riemannowska i elementy geometrii algebraicznejFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Funkcje jednej i wielu zmiennych zespolonych oraz przestrzenie analityczneFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Uogólnienia wielopunktowej metody różnic skończonychInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Zastosowanie dwupolowych elementów skończonych wyższego stopnia do modelowania wieloskalowegoInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Budowa wybranych narzedzi do symulacji komputerowychInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Niestatystyczne metody analizy błędu a posteriori danych eksperymentalnych metodami aproksymacji fizycznieInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Badanie zależności wyników numerycznych, opisujących ewolucję mikro i makrouszkodzeń w materiale, od podziału modelu konstrukcji na elementy skończoneInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Rozwój nowoczesnych materiałów i technologii oraz komputerowo wspomaganych metod badawczych w zakresie inżynierii materiałowejMechaniczny20082008Zobacz
Wykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach spiekania proszków metali i stopówMechaniczny20082008Zobacz
Badania strukturalne austenitycznego żeliwa sferoidalnegoMechaniczny20082008Zobacz
Właściwości mechaniczne spieków metali po odkształceniu plastycznymMechaniczny20082008Zobacz
Parametryzacja układów prowadzenia kół względem nadwoziaMechaniczny20082008Zobacz
Odzysk energii podczas hamowania pojazdów z napędem elektrycznym z użyciem superkondensatorów.Mechaniczny20082008Zobacz
Badania modelowe wtrysku bezpośredniego paliwa.Mechaniczny20082008Zobacz
Kategoria umysłu społecznego w badaniach etnokulturoznawczychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Kategoria piękna w filozofii, nauce i technice . Głośne myślenie czy ciche mówienie?Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Model internacjonalizacji procesu kształcenia inżynierów w PolsceFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Działanie i moralność. Racjonalność we współczesnej etyce analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Thomasa Nagela.Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Współczesna architektura krajobrazu - kontynuacja tematuArchitektury20082008Zobacz
Efekt fotowoltaiczny na bazie politiofenów i związków niskocząsteczkowychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie efektywności pracy prototypowego mikrowymiennika ciepłaInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego obrazów wiejskichArchitektury20082008Zobacz
Kompozyty polimerowe zawierajace luminescencyjne nanocząstkiInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Metody numeryczne w projektowaniu architektonicznym struktur przestrzennychArchitektury20082008Zobacz
Redukcja wymian i próby dla potrzeb procedur analizy danych z uzyciem estynatorów jadrowychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Badanie struktury komórkowej i właściwości spienionych poliuretanówInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Analiza bezpieczeństwa przesyłania danych z wykorzystaniem bezprzewodowej komunikacji zgodnej ze standartem 802.11b lub 802.11g w urzadzeniach typu PDAInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Efektywność zastosowań platform mobilnych w aspekcie integracji róznych standardów komunikacyjnychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Metadane w multimedialnych i dedukacyjnych bazach danychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Badania nad modyfikacją żywic epoksydowychInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Ekonomiczno-techniczne aspekty cementazycji rurociągów wody pitnejInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Ewolucja typologii przestrzeni publicznych dla komunikacji w zmieniających sie uwarunkowaniach społecznych i technologicznychArchitektury20082008Zobacz
Optymalizacja dynamicznych właściwości przetworników pomiarowychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Metoda wizualizacji 3D uszkodzenia kotwi, oparta na wielopunktowej analizie fali ultradźwiękowejInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Technologie informacyjne w projektowaniu procesów i systemów produkcyjnych w warunkach konkurencji z uwzglednien iem ochrony srodowiskaMechaniczny20082008Zobacz
Optymalizacja okresowa drgań podłużnych pręta z ograniczeniami punktowymi.Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Nanocząsteczki w matrycach polimerowych w zastosowaniu do ogniw słonecznych i diod elektroluminescencyjnych.Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie rozkładu nukleonów w gęstej materii jądrowejFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badania struktury krystalicznej i magnetycznej w manganitachFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Własności magnetyczne związków metali przejściowychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie fizycznych własności fazy skondensowanej.Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Inercja społeczna i dynamizm w czasach zagrożenia. Analiza zjawiska w oparciu o procesy edukacyjneFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Analiza wpływu materiału zasypowego na nośność sklepień murowychInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Wpływ składu i technologii wykonania na wybrane właściwości betonów z proszków reaktywnychInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Wpływ metody wzmacniania sklepień na ich nośnośćInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Nosność blachownic stalowych wzmacnianych technik klejeniaInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Nośność blachownic stalowych wzmacnianych technika klejeniaInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Badania laboratoryjne i półtechniczne sposobu wykorzystania odpadów zawierających związki chromuInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Badanie fal i rezonansów powierzchniowych w auksetykachFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Ocena procesu dezintegracji osadów ściekowych na podst. badan laboratoryjnychInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Wpływ dostepnosci do dróg na efektowność ochrony akustycznej otoczeniaInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Wpływ dostepności do dróg na bezpieczeństwo i sprawność ruchuInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Numeryczna ocena nośności blach fałdowych jako elementów pokrycia w lekkiej obudowieInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Niezawodność funkcjonowania skrzyzowania z sygnalizacją z uwzględnieniem, zmienności natężeń nasyceniaInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Projekt i konstrukjcja serwera liczb losowychInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Budowa i identyfikacja modeli transportu zanieczyszczeń w ciekach powierzchniowych z uwzględnieniem szybkości procesów fizykochemicznychInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Zastosowanie generatorów obiektów kombinatorycznychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie zjawisk nierównowagowych w układach anizotropowychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Rtęć w osadach dennych Wisły w rejonie Nowej HutyInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Nosnośc i odkształcalnośc dwukierunkowo mimosropdowo sciskanych smukłych słupów zelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałościInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Zmiany właściwosci fizycznych i mechanicznych betonów w wysokich temperaturachInżynierii Lądowej20082008Zobacz
Intensyfikacja efektywności bioremediacji gruntów zanieczyszczonych pestycydami chloroorganicznymiInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Eksperymentalne i teoretyczne modelowanie pracy filtrów pospiesznychInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Wpływ zbrojenia geosyntetyczna warstwa posrednia na trwałość zmęczeniową asfaltowej nawierzchni drogowejInżynierii Lądowej20082008Zobacz
System gromadzenia i przetwarzania dokumentów tekstowych celem rozpoznania podobieństw (plagiatu) w opracowaniach akademickichInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Morfologia powierzchni i właściwości optyczne cienkich warstw organicznych na przykładzie ftalocyjaminy tytanaluFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badania struktury krystalicznej i magnetycznej w manganitachFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Własności magnetyczne związków metali przejściowych.Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie fizycznych własności fazy skondensowanej.Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie przejść fazowych w zwiazkach ziem rzadkich metali przejsciowych i metaloidówFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Zagadnienie oddziaływania kwantowego pola elektromagnetycznego z materiaFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Zwiększenie efektywności denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnymInżynierii Środowiska20082008Zobacz
Badanie nad otrzymywaniem i charakteryzowaniem hydrozeki okrylowych zawierajacych nanosrebroInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Piroliza i zgazowanie jako metoda recyklingu surowcowego tworzyw sztucznychInżynierii i Technologii Chemicznej20082008Zobacz
Hydrodynamika mieszania w aparacie z dwoma mieszadłamiMechaniczny20082008Zobacz
Modelowanie rozkładu temperatury wewnątrz wstawki termometrycznejMechaniczny20082008Zobacz
Modelowanie dynamiki płaskiego cieczowego kolektora słonecznegoMechaniczny20082008Zobacz
Badanie wpływu cząstek ciała stałego na turbulencję cieczy w mieszalnikuMechaniczny20082008Zobacz
Implementacja obliczeń MES dla systemów komputerowych z elementami przyszpieszającymiFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
uwarunkowanie wstepne typu niepełnej faktoryzacji Choleskiego na podstawie techniki macierzy rzadkichFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Asocjacyjne własności sztucznych systemów nimmunologicznychFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie efektywności wybranych metod adaptacji i generacji siatekFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Zautomatyzowana wielopoziomowa metoda podstruktur do rozwiązywania wielkich zagadnień własnych elektromagnetyzmuFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Oszacowanie błędów a posteriori i gęstości punktów danych eksperymentalno-numerycznych w wybranych zagadnieniach mechanikiInżynierii Elektrycznej i Komputerowej20082008Zobacz
Badanie strukturalnych i magnetycznych przejść fazowych w międzymetalicznych związanych ziem rzadkichFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Badanie krzywych namagnesowania związków miedzymetalicznych pod cisnieniemFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
2-wymiarowy model auksetyka - automat komórkowyFizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Perspektywy zawodowe w opiniach studentów PK rocznika 2007-2010Fizyki, Matematyki i Informatyki20082008Zobacz
Twórcze i naukowe prace własne pracowników n-dydaktycznychArchitektury20082008Zobacz
Studia z zakresu historii architektury XIX i pocz.XX w.Architektury20082008Zobacz
Studia z zakresu historii architektury i urbanistyki polskiejArchitektury20082008Zobacz
Studia z historii i teorii architektury i urbanistyki na świecieArchitektury20082008Zobacz
Studia z zakresu teorii architektury i ochrony zabytkówArchitektury20082008Zobacz
Architektura XX wieku i jej najnowsze tendencjeArchitektury20082008Zobacz
Wybrane zagadnienia z historii sztuki powszechnejArchitektury20082008Zobacz
Wirtualne Biuro Obsługi InwestoraMechaniczny20082011Zobacz
Zastosowanie cięgien bezprzyczepnościowych do realizacji prefabrykowanych zbiorników cylindrycznych nz ciecze i nawierzchni lotniskowych z betonu sprężonegoInżynierii Lądowej200811-05-2010Zobacz
Metoda analizy zjawisk w strefie skrawania z zastosowaniem toru wizyjnegoMechaniczny20082010Zobacz
FUBIO - Pochodne biomateriałów dla elektroniki i fotonikiInżynierii i Technologii Chemicznej2008Zobacz
Przygotowanie do uruchomienia produkcji hydrożelowych środków agrochemicznychInżynierii i Technologii Chemicznej2008-02-222011-12-30Zobacz
Otrzymywanie materiałów porowatych z polimerów termoplastycznych w polu promieniowania mikrofalowegoInżynierii i Technologii Chemicznej2008-04-28 2011-04-27Zobacz
Rekonstrukcja obrazu w tomografii mikrofalowej z zastosowaniem metody komórek skończonych i adaptacji typu hpFizyki, Matematyki i Informatyki2008-04-282011-04-27Zobacz
Modelowanie i analiza naprężeń w zagadnieniach kontaktowych nanoelementówInżynierii Lądowej2008-05-062011-05-05Zobacz
Metoda recyklingu pierwiastkowego glinu z opakowań wielowarstowych typu Tetra Pak z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnegoInżynierii i Technologii Chemicznej2008-05-082011-05-07Zobacz
Krajobraz polskich parków i ogrodów kaligraficznychArchitektury2008-05-122010-05-30Zobacz
Opracowanie prostej metody wyznaczania wielkości zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba oraz jej zastosowanie do określenia zmian tej wielkości w PolsceInżynierii Środowiska2008-05-152010-05-14Zobacz
Hybrydowe mikrokształtowanie elektrochemiczo - elektroerozyjne elementów konstrukcyjnych i narzędziMechaniczny2008-06-04 2010-12-03Zobacz
Zwiększenie sprawności i zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin przez wykorzystanie ciepła traconego w układzie chłodzenia silnikaMechaniczny2008-06-052010-08-04Zobacz
Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonychInżynierii Lądowej2008-06-062010-06-05Zobacz
Analiza dokładności odwzorowania kształtu powierzchni roboczych biołożysk z zastosowaniem wzorców przestrzennych i modeli odwrotnychMechaniczny2008-06-062010-06-05Zobacz
Identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacjiMechaniczny2008-06-092011-06-08Zobacz
Badanie mechanizmu zmiany gęstości nasypowej TPFS, oraz określenie parametrów procesu, które pozwolą kontrolować gęstość nasypową i inne właściwości użytkowe otrzymanego produktuInżynierii i Technologii Chemicznej2008-06-182010-06-17Zobacz
Opracowanie i wdrożenie nowych konstrukcji i nowych technologii wytwarzania innowacyjnych elementów do pieców w cementowniach dla warunków spalania paliwa alternatywnegoMechaniczny2008-08-012012-04-30Zobacz
brakMechaniczny2008-09-012012-07-31Zobacz
ENRonu - A hight Intensity Neutrino Oscillation Facility in EuropeMechaniczny2008-09-012012-07-31Zobacz
Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1Inżynierii i Technologii Chemicznej2008-09-04 2010-09-03Zobacz
Modelowanie oraz praktyczna weryfikacja oddziaływania harmonicznych prądów i napięć przekształtnikowych trakcyjnych układów napędowych na układy sterowania ruchemInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2008-09-09 2009-12-04Zobacz
Modelowanie procesu tarcia w hamulcach tarczowych pojazdówMechaniczny2008-09-10 2010-07-28Zobacz
Niestandartowe metody optyczne w badaniach topografii powierzchni i powłok rzeczywistychFizyki, Matematyki i Informatyki2008-09-11 2011-03-10Zobacz
Optymalizacja pracy kotła fluidalnego w warunkach niestacjonarnychInżynierii Środowiska2008-09-19 2009-10-28Zobacz
Metoda oceny dokładności pomiarów realizowanych Redundantnymi Systemami Współrzędnościowymi (RSW)Mechaniczny2008-09-29 2010-09-28Zobacz
Modelowanie procesów przepływowych w instalacjach chłodniczych z lodem zawiesinowymMechaniczny2008-09-30 2011-09-29Zobacz
Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFCInżynierii i Technologii Chemicznej2008-10-082011-04-07Zobacz
Identyfikacja oocyst Cryptosporidium spp. w wodzie metodą RFLP-PCRInżynierii Środowiska2008-10-222011-04-21Zobacz
CORFAT - Cost effective corrosion and fatigue monitoring for transport productsMechaniczny2008-11-01 2012-04-30Zobacz
Współczesne problemy w projektowaniu architektury architektury uzyteczności publicznejArchitektury20092009Zobacz
Studia z zakresu teorii architektury i ochrony zabytkówArchitektury20092009Zobacz
Know how techniki wytwarzania części maszyn o specjalnych właściwoąciach i skomplikowanych kształtach z prasowanych i spiekanych materiałów sypkich: maszyny technologiczne-narzedzia-przedmioty obrabianeMechaniczny20092012-07-31Zobacz
COST 637 Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych dpo spozycia w PolsceInżynierii Środowiska20092010 Zobacz
Mechanochemiczne syntezy nowych materiałów funkcjonalnych w ochronie środowiska.Inżynierii i Technologii Chemicznej20092011Zobacz
Opracowanie i budowa wiertarki do wierceń głębokich WCZ-140 CNC z systemem automatycznego nadzoru procesu obróbki oraz wdrożenie jej do produkcjiMechaniczny20092010Zobacz
Symulacja i optymalizacja nowoczesnych obiegów sorpcyjnych LiBr-H2O dla energetycznie efektywnej konwersji energii w okresie letnim i zimowymMechaniczny2009-00-052008-09-26Zobacz
Niezawodność funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją swietlną z uwzględnieniem zmienności natężęń nasyceniaInżynierii Lądowej2009-04-202010-04-18Zobacz
Okreslanie trwaości zmęczenioweju asfaltowej nawierzchni drogowej zbrojonej geosyntetyczną warstwą pośredniąInżynierii Lądowej2009-04-202010-07-18Zobacz
Alloplastyka sprężynowa w leczeniu deformacji skoliotycznych kręgosłupaMechaniczny2009-04-212011-04-20Zobacz
Badania i ocena procesu remediacji gruntów zanieczyszczonych odpadami popestytcydowymiInżynierii Środowiska2009-04-272011-04-26Zobacz
Analiza zmęczeniowa wybranych elementów maszyn pracujacych wwarunkach kontaktu tocznego z uwzglednieniem najnowszych hipotez wieloosiowego zmeczenia konstrukcjiMechaniczny2009-04-282010-03-10Zobacz
Komputerowo wspomagana identyfikacja cech montażowych wyrobuMechaniczny2009-04-292011-03-31Zobacz
Modelowanie zniszczenia w mikro - i nanostrukturach metodą fal sprężystychMechaniczny2009-04-302012-04-29Zobacz
Silnik spalinowy dwuobiegowy o zmiennym zapłonie iskrowym i samoczynnymMechaniczny2009-05-062011-05-05Zobacz
Mechanochemiczne syntezy nanoproszków ceramiczno-ceramicznych i metaliczno-ceramicznych dla nanokompozytów polimerowo-ceramicznych jako sensorów węzłów elektrotribologicznychInżynierii i Technologii Chemicznej2009-05-072011-11-06Zobacz
Zastosowanie mechanochemicznej aktywacji do wytwarzania katalizatorów reformingu parowego małocząsteczkowych alkoholiInżynierii i Technologii Chemicznej2009-05-122011-11-11Zobacz
Znaczenie specyfiki dziedzictwa kulturowego miast solnych dla ich współczesnego rpzwoju zachowania tożsamościArchitektury2009-05-132011-06-30Zobacz
Wykorzystanie popiołów z termicznego unieszkodliwiania mączek mięsno-kostnych w przemysle fosforowym i oczyszczaniu sciekówInżynierii i Technologii Chemicznej2009-05-272012-05-26Zobacz
Analiza procesu pękania stali 10CrMo910 metodą emisji akustycznej celem jego identyfikacji dla oceny bezpieczeństwa eksploatacji rur grubosciennychMechaniczny2009-06-042011-12-03Zobacz
Opracowanie i zstosowanie kryteriów oceny stanu uszkodzenia metodą emisji akustycznej do badania wybranych wysokoobciążeniowych cylindrycznych konstrukcji kompozytowychMechaniczny2009-08-112012-05-31Zobacz
Uogólnione algorytmy optymalizacji w projektowaniu konstrukcjiInżynierii Lądowej2009-08-252012-08-24Zobacz
Integracja rozproszonego systemu sterowania produkcja z podsystemem transportu miedzyoperacyjnego zbudowanym z autonomicznych wózków mobilnychMechaniczny2009-08-252011-12-24Zobacz
Układ do wytwarzania energii elektrycznej dla małych elektrowni wodnych z generatorem wzbudzanym magnesami trwałymiInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2009-08-262012-02-29Zobacz
Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałościInżynierii Lądowej2009-08-282012-02-06Zobacz
Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów przemysłu garbarskiegoInżynierii i Technologii Chemicznej2009-09-072012-07-31Zobacz
Wytwarzanie spiekanych dwufazowych niskostopowych stali o podwyższonych właściwościach mechanicznychMechaniczny2009-09-162012-09-15Zobacz
Wpływ cech konstrukcyjnych tłokowego silnika spalinowego i jego zabudowy na wskaźniki agresywności samochodów osobowychMechaniczny2009-09-252011-09-24Zobacz
Modelowanie i optymalizacja obrotowego parkingu samochodowegoMechaniczny2009-09-252011-09-24Zobacz
Sztuczne systemy immunologiczne w zagadnieniach rozpoznawania wzorców i optymalizacji wielokryterialnejFizyki, Matematyki i Informatyki2009-09-302012-09-29Zobacz
Dynamika nawierzchni szynowych w strefach zmiany parametrów mechanicznych nawierzchniInżynierii Lądowej2009-10-012011-03-30Zobacz
Identyfikacja determinant bezpieczeństwa ruchu w warunkach nocnych ograniczeń widocznościInżynierii Lądowej2009-10-112012-04-13Zobacz
Wpływ wybranych procesów technologicznych na rozwój zuzycia frettingowego w połaczeniu wciskowym na przykładzie zestawów kołowych pojazdów szynowychMechaniczny2009-10-152010-09-30Zobacz
Rozwiazania funkcjonalno- przestrzenne oraz techniczne i inzynieryjne wybranych sredniowiecznych klasztorów małopolskich w kontekście specyfiki reguły zgromadzenia. Zagadnienia badawcze i konserwatorskie.Architektury2009-10-212012-10-28Zobacz
Wyraz architektoniczny budynków inwentarskichArchitektury2009-10-222011-03-21Zobacz
Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy uzyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomicznąFizyki, Matematyki i Informatyki2009-10-26 2012-10-25Zobacz
Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościamiInżynierii Lądowej2009-10-292012-04-28Zobacz
COST MP0701 Nanostrukturalne fazowo-zmienne materiały kompozytowe poli(tlenek etylenu)/nanorurki węglowe przeznaczone do akumulacji energii cieplnejInżynierii i Technologii Chemicznej20102012Zobacz
7.PR-COOPERATION (ENV) - GENESIS Wody podziemne i zależne ekosystemy: nowe naukowe i techniczne podstawy dla oszacowania wpływu zmian klimatu i użytkowania terenu na systemy wód podziemnychInżynierii Środowiska20102013Zobacz
Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne w ramach Programu MNiSW Iuventus PlusInżynierii i Technologii Chemicznej20102011Zobacz
zad.badawcze nr 4 w ramach proj.strateg.Mechaniczny2010-01-08 2014-07-31Zobacz
Opracowanie i budowa wiertarki do wierceń głębokich WCZ-140 CNC z systemem automatycznego nadzoru procesu obróbki oraz wdrożenie jej do produkcjiMechaniczny2010-03-012011-06-30Zobacz
Opracowanie i budowa wiertarki do wierceń głębokich WCZ-140 CNC z systemem automatycznego nadzoru procesu obróbki oraz wdrożenie jej do produkcjiMechaniczny2010-03-012011-06-30Zobacz
Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmówInżynierii Lądowej2010-03-15 2012-09-14Zobacz
Modelowanie matematyczne procesu kształtowania elektrochemicznego mikroelementówMechaniczny2010-03-152011-08-31Zobacz
Rozwój doświadczalnej metody rozpoznawania makroodkształceń plastycznych w czynnym procesie obciążania w materiałach wykazujących niestateczność materiałowąMechaniczny2010-03-222013-03-21Zobacz
Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek w strukturze miastaArchitektury2010-03-262011-09-30Zobacz
Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek w strukturze miastaArchitektury2010-03-262011-12-31 aneksZobacz
Mechanizmy zagęszczania warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L modyfikowanych boremMechaniczny2010-03-292013-03-28Zobacz
Opracowanie tanich metod monitoringu ilościowego w przewodach kanalizacyjnychInżynierii Środowiska2010-03-302013-03-29Zobacz
Metodyka określania poziomu niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów kanalizacyjnychInżynierii Środowiska2010-03-312013-03-30Zobacz
Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii CyklopolInżynierii i Technologii Chemicznej2010-04-062012-04-05Zobacz
Dynamika układu: kocioł na biopaliwo - kolektory słoneczne - zasobniki ciepłej wody użytkowejMechaniczny2010-04-132013-04-12Zobacz
Ewolucja układu funkcjonalno - przestrzennego polskiej siedziby szlacheckiej w Kurozwękach jako przykład rozwoju ośrodków rezydencjonalnych Polski południowo - wschodniej.Architektury2010-04-142012-03-30Zobacz
Racjonalizacja ochrony zabudowy przed hałasem drogowym z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwaInżynierii Lądowej2010-04-142012-04-13Zobacz
Ewolucja układu funkcjonalno - przestrzennego polskiej siedziby szlacheckiej w Kurozwękach jako przykład rozwoju ośrodków rezydencjonalnych Polski południowo - wschodniej. promotorskiArchitektury2010-04-142012-09-30 aneks Zobacz
Budowa modułu generującego optymalny proces technologiczny dla systemu informatycznego wspomagającego projektowanie procesów wytwarzaniaMechaniczny2010-04-202011-05-02Zobacz
Podatne złącza polimerowe w budownictwie - modelowe ujęcie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki inżynierskiejInżynierii Lądowej2010-04-222012-04-21Zobacz
Intensywność i prognoza procesu erozji dennej lewobrzeżnych dopływów górnej WisłyInżynierii Środowiska2010-04-292010-10-28Zobacz
zad.badawcze nr 1 w ramach proj.strateg. "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" - Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalinMechaniczny2010-05-052015-04-30Zobacz
Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania staliw wysokostopowych przeznaczonych na smukłe magnesy trwałeMechaniczny2010-05-28 2011-06-30Zobacz
Zastosowanie zaawansowanego oprogramowania i pomiarów do badania efektywności narzędzia (współpraca z zagranicą-współpraca dwustronna-Słowacja)Mechaniczny2010-062011-12Zobacz
Analiza charakterystyk procesu skrawania i topografii powierzchni w obróbce precyzyjnej części maszyn (współpraca z zagranicą-współpraca dwustronna-Węgry)Mechaniczny2010-07 2011-12Zobacz
Metoda termicznej detekcji i oceny procesów filtracyjnych w ziemnych obiektach piętrzących z zastosowaniem modelu odpowiedzi impulsowej IRFAInżynierii Środowiska2010-09-022012-04-01Zobacz
Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standarcie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowiskoInżynierii Lądowej2010-10-0131-03-2013Zobacz
Opracowanie, wykonanie i zastosowanie systemu kontrolnego monotoringu aktywnosci procesów korozyjnych i szczelnści metodą emisji akustycznej(AE) zbiorników magazynowych na media płynneInżynierii Lądowej2010-11-012013-04-30Zobacz
Otrzymywanie nawozów typu NPK z gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem metodyki czystszych technologiiInżynierii i Technologii Chemicznej2010-11-012013-10-31Zobacz
Badania rozwojowe nad wzorcowaniem (z wykorzystaniem Laser Tracera) i wyznaczaniem niepewności pomiarów dla systemów współrzędnościowychMechaniczny2010-11-012013-10-31Zobacz
Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowościInżynierii Lądowej2010-11-032013-06-30Zobacz
Wpływ składu i udziałów objętościowych zaczynu i zaprawy w betonach zwykłych oraz wysokowartościowych na ich przepuszczalność określaną przy przepływie gazuInżynierii Lądowej2010-15-03 2013-03-14Zobacz
Uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów z żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem innowacyjnej technologii form warstwowych oraz materiałowo- i energooszczędnych rozwiązań zasilania odlewówMechaniczny2011-02-012012-02-28Zobacz
Uruchomienie produkcji odpowiedziałnych odlewów z żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem innowacyjnej technologii faorm warstwowych oraz materiałowo- i energooszczednych rozwiazań zasilania odlewówMechaniczny2011-02-01 2012-02-28Zobacz
Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowychInżynierii Lądowej2011-05-042014-05-03Zobacz
Badania modelowe oddziaływań aerodynamicznych z różnych wirników wiatrowych na wieżę siłowni wiatrowejInżynierii Lądowej2011-05-092013-05-08Zobacz
Badania arch.-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast sredniej wielkościArchitektury2011-05-132012-11-12Zobacz
Badania arch.-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast sredniej wielkości promotorskiArchitektury2011-05-132012-11-12Zobacz
Rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Małopolski, a kryzys kreaktywności opracowań planistyczno-przestrzennychArchitektury2011-05-162014-05-15Zobacz
Wpływ składu i właściwości betonów wysokowartościowych na przyczepność do stalowych prętów zbrojeniowychInżynierii Lądowej2011-05-242012-11-23Zobacz
Turystyka kulturowa narzędziem ochrony i udostępnienia krajobrazu warownegoArchitektury2011-06-012014-05-31Zobacz
Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowqobrak2011-11-012013-10-31Zobacz
Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowqoMechaniczny2011-11-012013-10-31Zobacz
Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcjiArchitektury2011-12-012015-05-31Zobacz
Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochrobnie i kształtowaniu krajobrazuArchitektury2011-12-012013-11-13Zobacz
Teoria pluripotencjału i równanie Monge`a-Ampere`a na rozmaitościach prawie zespolonychFizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej2011-12-012014-11-30Zobacz
Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirujacym polem magnetycznymInżynierii Elektrycznej i Komputerowej2011-12-08 2014-03-07 wg aneksZobacz
Rozwijanie wiarygodnego i efektywnego dwuskalowego modelowania komputerowego niejednorodnych materiałów niesprężystychInżynierii Lądowej2011-12-212014-06-20Zobacz
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów staliwnych o podwyzszonych właściwościach z zastosowaniem innowacyjnych mas samoutwardzalnych w nowej odlewni KZO ZREMB SAMechaniczny2012-08-012013-01-31 Zobacz
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów staliwnych o podwyzszonych właściwościach z zastosowaniem innowacyjnych mas samoutwardzalnych w nowej odlewni KZO ZREMB SAMechaniczny2012-08-012013-01-31 Zobacz
Wielojęzyczny słownik konserwacji. Część 1. Malarstwo sztalugowe, Część 2. Malarstwo Scienne.Architektury2012-09-192015-12-18Zobacz
System symulacyjny dla zrównoważonego zarzadzania mieszaną elektryczną i spalinową flota taksówekInżynierii Lądowej2012-10-012015-09-30Zobacz
Opracowanie i wdrożenie do produkcji stopu odlewniczego o zwiększonej odporności na zużycie, przeznaczonego na elementy młynów stosowanych w przemysle cementowymbrak2012-10-012014-09-30Zobacz
Synteza oraz zastosowania innowacyjnych nanomateriałów o właściwościach antymikrobiologicznychInżynierii i Technologii Chemicznej2012-12-012015-11-30Zobacz
IN-TECH Opracowanie i wdrożenie do produkcji stopu odlewniczego o zwiększonej odpornosci na zuzycie, przeznaczonego na elementy młynów stosowanych w przemysle cementowymMechaniczny2013-01-012015-08-31Zobacz
Metoda oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych wykonywana w trybie on-lineMechaniczny2013-01-012015-12-31Zobacz
Mechanochemiczne wytwarzanie i modyfikowanie właściwości elektroceramiki perowskitowej dla potencjalnych zastosowań jako sensory i przetworniki piezoelektryczneInżynierii i Technologii Chemicznej2013-02-072015-12-06Zobacz
Opracowanie nowych produktów handlowych dla ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalinInżynierii i Technologii Chemicznej2013-06-012015-05-31Zobacz
Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanicznychaspektów fotogenerowania movnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływani soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorówInżynierii i Technologii Chemicznej2013-07-032017-07-02Zobacz
Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej - TEDMechaniczny2013-12-012017-05-31Zobacz
System oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych on-line realizowanych urządzeniami redundantnymiMechaniczny2014-01-012016-12-31Zobacz
Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowychInżynierii i Technologii Chemicznej2014-01-012017-12-31Zobacz
Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych - CASELOTMechaniczny2014-03-012015-12-31Zobacz
Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych - INNOGEARMechaniczny2014-03-112016-06-30Zobacz
Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporzadkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylkoInżynierii i Technologii Chemicznej2014-03-172016-03-16Zobacz
Optymalne projektowanie materiałów i struktur kompozytowych poddanych obciążenioom zmęczeniowymMechaniczny2014-05-052017-05-04 Zobacz
Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałówFizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej2014-05-142017-05-13Zobacz
Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przemysłowymi sieci elektorenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowychInżynierii Lądowej2014-06-012016-05-31Zobacz
Kompleksowy wieloskalowy model konstytutywny napromieniowanych materiałów wielofazowych i kompozytowych w zastosowaniach do ekstremalnie niskich temperaturMechaniczny2014-07-172017-07-16Zobacz
Modelowanie matematyczne zjawisk przepływowo-cieplnych oraz analizy wytrzymałościowe wymienników ciepła z rurami ożebrowanymiMechaniczny2014-07-232017-07-22Zobacz
Wykorzystywanie kruszywa gumowego w konstrukcji nasypu pod nawierzchnia kolejoweInżynierii Lądowej2014-09-012017-08-31Zobacz
Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowychInżynierii i Technologii Chemicznej2015-01-012017-12-31Zobacz
Badania nad technologią wytwarzania wielokomorowych szyb zespolonych o ultrawysokich parametrach optycznych, termoizolacyjnych i dźwiękochłonnychInżynierii Środowiska2015-01-012016-06-30Zobacz
Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznychMechaniczny2015-02-012017-01-31Zobacz
Modelowanie morfologii i kinetyki krzepnięcia fazy ciekłej w procesie spiekania proszku żelaza modyfikowanego boremMechaniczny2015-02-022017-02-01Zobacz
Badania mechanizmu utleniania pigmentów betacyjaninInżynierii i Technologii Chemicznej2015-02-122018-02-11Zobacz
Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożelibrak2015-02-232017-02-22Zobacz
Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapniaInżynierii i Technologii Chemicznej2015-03-012018-02-28Zobacz
Szkliste i szkło-pochodne mikro- i nanomateriały o właściwościach nawozowychInżynierii i Technologii Chemicznej2015-03-172014-03-16Zobacz
Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płucaFizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej2015-04-012018-03-31Zobacz
Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3DInżynierii i Technologii Chemicznej2015-05-012018-04-30Zobacz
Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasyInżynierii i Technologii Chemicznej2015-06-012017-01-31Zobacz
Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasybrak2015-06-012017-05-31Zobacz
Metoda identyfikacji gęstości strumienia ciepła na powierzchni ciała stałego w warunkach szybkozmiennego pola temperatury przepływającego płynuMechaniczny2015-07-102018-03-09Zobacz
Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjachInżynierii Lądowej2015-09-302017-09-29Zobacz
Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOxInżynierii i Technologii Chemicznej2016-01-012018-12-31Zobacz
Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi w tym dla dróg szybkiego ruchuInżynierii Lądowej2016-01-012018-09-30Zobacz
Ochrona przed hałasem drogowymInżynierii Lądowej2016-01-012018-03-31Zobacz
Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operandoInżynierii i Technologii Chemicznej2016-02-012019-01-31Zobacz
Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportuInżynierii Lądowej2016-02-012018-07-30Zobacz
Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchuInżynierii Lądowej2016-02-262018-01-31Zobacz
Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchuInżynierii Lądowej2016-02-262017-12-31Zobacz
Modelowanie dokładności 5-cio osiowych struktur kinematycznych o zdolności wzajemnej orientacji, wykorzystujących w łańcuchu kinematycznym zarówno pary przesuwne jak i obrotoweMechaniczny2016-03-162019-03-15Zobacz
Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)Inżynierii i Technologii Chemicznej2016-04-152019-04-14Zobacz
Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznymInżynierii i Technologii Chemicznej2016-07-222019-07-21Zobacz
Komputerowa analiza inżynierskich nieustalonych zagadnień termosprężystych i termoplastycznych, za pomocą sprzężonej MES / bezsiatkowej MRSbrak2016-10-032019-10-02Zobacz
Opracowanie metod identyfikacji nieustalonych zjawisk cieplno-wytrzymałościowychbrak23-06-201622-06-2019Zobacz
Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoruInżynierii i Technologii Chemicznej25-05-201124.05-2014Zobacz
Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanoczasteczki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydówInżynierii i Technologii Chemicznej26-06-201325-06-2015Zobacz
Współczesne problemy przeobrażeń małych miast w obszarze oddziaływania Krakowa - na wybranych przykładachArchitektury27-09-201026-09-2012 Zobacz
Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonychFizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej27-12-201126-12.2014Zobacz
Mechanika sprężonych zjawisk dyssypatywnych w materiałach anizotropowychMechaniczny29-08-201228-08-2015Zobacz
Teorie etyczne a społeczne konstr. czasuFizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej30-07-201229.07. 2014Zobacz


 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW