Serwis Badań NaukowychAktualności
Projekty badawcze - wyszukiwarka
Pasujące rekordy: 38

Tytuł: COST P8 - opracowanie nowych fotoizometrycznych materiałów polimerowych na bazie karbazolu do zastosowań optycznych
Kierownik: dr hab.inż. Dariusz Bogdał
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Sieć dla intensyfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji starych obiektów przemysłowych REGENTIF - 5 PR program: Innowacja a małe i średnie przedsiębiorstwa
Kierownik: prof.dr hab.inż.arch. Krzysztof Lenartowicz
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ cząstek ściernych na trwałość par tribologicznych srodków transportu - w ramach akcji COST 532
Kierownik: dr hab.inż. Adam Polak prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: NICE - nowy zintegrowany system spalania przyszłych silników w samochodach osobowych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bronisław Sendyka
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Doskonalenie jakości eksploatacyjnej infrastruktury transportu lotniczego projekt E! 3366-DATIF
Kierownik: prof.dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: SURUZ - Sieć naukowa: Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce
Kierownik: dr hab.inż. Barbara Tal-Figiel prof PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: COST D32 Synteza organiczna w warunkach promieniowania mikrofalowego
Kierownik: dr hab.inż. Dariusz Bogdał
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: KMM-NOE - Oparte na wiedzy wieloskładnikowe materiały do długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jacek Skrzypek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: AQUASTRESS - Zmniejszenie presji na środowisko wodne poprzez integrację instrumentów asdministr. technicznych, ekonom. i instytucjonalnych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: REORIENT - wdrażanie zmian w Europejskim Systemie Kolejowym - w ramach 6 Programu Ramowego UE
Kierownik: prof.dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: COST 538 - System monitorowania naprężeń i trwałości elementów ciśnieniowych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Taler
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: E!2486 FOOTPRINT -wpływ środowiskowego oddziaływania pojazdu na koszty utrzymania infrastruktury
Kierownik: prof.dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Projekt UE CARAVEL/CIVITAS podróżowanie według nowej mobilności
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Rudnicki
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: CULTURE 2000 - Ancient Religious Wooden Heritage
Kierownik: prof.dr hab.inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: EVIGEM - European Virtual Institute for Geometry Measurementsbrak
Kierownik: dr hab.inż. Jerzy Sładek prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: TRACES - Transnational Calibration Expert Service
Kierownik: dr hab.inż. Jerzy Sładek prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Sus Pur Pol - "Blue print" dla polityki planowania i zaopatrzenia w rozwoju zrównoważonego budownictwa
Kierownik: dr hab.inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska prof PK
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: IPSY - Innowacyjny układ wychwytywania cząsteczek dla przyszłych silników wysokoprężnych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bronisław Sendyka
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: PRODICON - ochrona terenów poprzez poprawę konstrukcji wałów przeciwpowodziowych - 6.Program Ramowy UE
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Truty prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: EUREKA-E! 3962 TOSIN - Zwiększenie prędkości pociągów w łukach o małych promieniach.
Kierownik: prof.dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: SINGAPUR - Nowe wysokouporządkowane hybrydowe heterozłącza dla komórek zbierających energię słoneczną (ogniw słonecznych)
Kierownik: dr hab. Jerzy Sanetra
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: MAX-Kampania na rzecz swiadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarządzania ruchliwością MAX
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Rudnicki
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: COST Action 533 - Nowe materiały polimerowe o podwyzszonej odporności na zuzycie dla zostosowań medycznych.
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: COST Action 543 - Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytowych warstw bipolarnych dla niskotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych bioetanolem.
Kierownik: prof.dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: COST Akcja D40: Nowoczesna kataliza; nowe Procesy i Selektywność; WG1: Nowoczesna Kataliza w Reakcjach Utleniania Związków Organicznych
Kierownik: dr hab.inż. Dariusz Bogdał
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej,rolnej i gospodarce komunalnej
Kierownik: prof.dr hab.inż. Zygmunt Kowalski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: COST MP0701 Nanostrukturalne fazowo-zmienne materiały kompozytowe poli(tlenek etylenu)/nanorurki węglowe przeznaczone do akumulacji energii cieplnej
Kierownik: prof.dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania procesów precyzyjnej obróbki wykańczającej prowadzonej z dużymi prędkościami skrawania - realizowany w ramach współpracy polsko -węgierskiej, projekt międzynarodowy niewspółfinansowany
Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Zębala prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Kampania na rzecz swiadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarzadzania ruchliwoscia
Kierownik: prof.dr hab.inz. Andrzej Rudnicki
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: 7.PR-COOPERATION (ENV) - GENESIS Wody podziemne i zależne ekosystemy: nowe naukowe i techniczne podstawy dla oszacowania wpływu zmian klimatu i użytkowania terenu na systemy wód podziemnych
Kierownik: dr Elżbieta Drużyńska
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: CORFAT - Cost effective corrosion and fatigue monitoring for transport products
Kierownik: dr inż. Ireneusz Baran
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: FUBIO - Pochodne biomateriałów dla elektroniki i fotoniki
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: ENRonu - A hight Intensity Neutrino Oscillation Facility in Europe
Kierownik: dr inż. Piotr Cupiał
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: COST 637 Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych dpo spozycia w Polsce
Kierownik: dr inż. Stanisław Rybicki
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Mechanochemiczne syntezy nowych materiałów funkcjonalnych w ochronie środowiska.
Kierownik: dr hab.inż. Krystyna Wieczorek-Ciurowa prof PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zastosowanie zaawansowanego oprogramowania i pomiarów do badania efektywności narzędzia (współpraca z zagranicą-współpraca dwustronna-Słowacja)
Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Zębala
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza charakterystyk procesu skrawania i topografii powierzchni w obróbce precyzyjnej części maszyn (współpraca z zagranicą-współpraca dwustronna-Węgry)
Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Zębala
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast europejskich SHAPE-IT
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Szarata
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektu 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW