Serwis Badań NaukowychAktualności
Projekty badawcze - wyszukiwarka
Pasujące rekordy: 58

Tytuł: Wybrane zagadnienia komfortu uzytkowania stalowych kładek dla pieszych podatnych na wpływy dynamiczn
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Flaga
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w eksperymentalnej mechanice konstrukcji i materiałów
Kierownik: prof.zw.dr hab.inż. Zenon Waszczyszyn
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (P+R)
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Rudnicki
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie technologii otrzymywania nowych kompozytów na bazie sztywnej pianki poliuretanowej i wybranych polimerów
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na stabilność i kierowalność motocykla
Kierownik: dr hab.inż. Witold Grzegożek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Problemy wytrzymałościowe rekonstrukcji koron zębów bocznych we współczesnej stomatologii zachowawczej
Kierownik: dr hab.inż. Grzegorz Milewski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Sprawność i toksyczność spalin silnika ZI zasilanego ubogą mieszanką propanubutanu z powietrza i wyposażonego w reaktor magazynujący
Kierownik: prof.dr hab.inż. Kazimierz Golec
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia
Kierownik: dr hab. Jan Gaszyński
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza zastosowania teorii zbiorów rozmytych do oceny niezawodności wybranych elementów pojazdów szynowych
Kierownik: dr hab.inż. Stanisław Guzowski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Kształtowanie charakterystyk automatu sprzęgłowego ze względu na drgania wzdłużne samochodu dla niepełnosprawnych
Kierownik: dr hab.inż. Witold Grzegożek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nowy algorytm optymalizacji rojem cząstek i jego zastosowanie w kształtowaniu elementów konstrukcyjnych narażonych na utratę stateczności
Kierownik: dr hab.inż. Bogdan Bochenek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Kształtowanie powierzchni elementów endoprotez wykonanych z materiałów ceramicznych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Józef Gawlik
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Optymalizacja nagrzewania i ochładzania grubościennych elementów kotłów
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Taler
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Dobór parametrów pracy silnika ZI z obiegiem Atkinsona w hybrydowym układzie napędowym
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bronisław Sendyka
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Ocena skuteczności wprowadzania innowacji technicznych w przedsiebiorstwach przemysłu maszynowego
Kierownik: prof.dr hab.inż. Józef Gawlik
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Korekcja oddziaływań termicznych we współrzednościowych maszynach pomiarowych
Kierownik: dr hab.inż. Jerzy Sładek prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Problemy rewitalizacji terenów w otoczeniu dworców i przystanków kolejowych
Kierownik: dr hab.inż.arch. Zbigniew Zuziak
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania nad syntezą nienasyconych poliestrów w polu mikrofalowym
Kierownik: dr hab.inż. Dariusz Bogdał
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania nad syntezą nowych kompozytów epoksydowych dla optyki nieliniowej i holografii
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza pracy słupów żelbetowych z betonu wysokowartościowego w temperaturze pożarowej
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Janowski prof PK
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Klimatyzacja pomieszczeń z akumulacją energii w elementach struktury budynku zmodyfikowanych mataeriałami stan skupienia.
Kierownik: dr hab.inż. Jacek Schnotale prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metoda optymalnej lokalizacji rezerw awaryjnych w sytemie dystrybucji wody
Kierownik: dr hab.inż. Krzysztof Knapik prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie metody identyfikacji termicznej procesów filtracyjno-erozyjnych oraz ich kinetyki w korpusach zapór ziemnych
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Szczęsny prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Suszenie osadów ściekowych z rekuperacją energii przez zastosowanie pompy ciepła działającej z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym
Kierownik: dr hab.inż. Jacek Schnotale prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Ocena oraz prognoza stanu ekologicznego ekosystemu rzecznego Basenu Dolnego Biebrzy w oparciu o metodę modelowania matematycznego procesów naturalnych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ tworzenia uwarstwionego ładunku wg modelu
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bronisław Sendyka
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ cykli cieplnych spawania na strukturę i właściwości strefy wpływu ciepła złączy spawanych ze spiekanych materiałów konstrukcyjnych
Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Wojciechowski prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metoda oceny dokładności wielkogabarytowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WgWMP) przy zastosowaniu małych wzorców
Kierownik: dr hab.inż. Jerzy Sładek prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ infiltracji na właściwości spiekanej austenicznej stali nierdzewnej AISI 316L
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Kazior
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wielokryterialna ocena jakości wyrobów przemysłu maszynowego
Kierownik: prof.dr hab.inż. Józef Gawlik
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wytwarzanie nanocząsteczek srebra i platyny o ścisle okleslonych rozmiarach i kształtach w procesie poliol
Kierownik: prof.dr hab.inż. Ryszard Henryk Kozłowski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza wpływu rzeczywistej geometrii przekroju poprzecznego wysokociśnieniowych rurociągów parowych na ich pełzanie
Kierownik: dr hab.inż. Stanisław Łopata
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Morfologia powierzchni i optyczne badania powłok ochronnych na wybranych stopach metali
Kierownik: prof.dr hab. Jan Cisowski
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie matematyczne procesu kształtowania elektrochemicznego mikroelementów
Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Krajobraz polskich parków i ogrodów kaligraficznych
Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Dąbrowska-Budziło prof PK
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie procesu tarcia w hamulcach tarczowych pojazdów
Kierownik: dr hab.inż. Adam Polak prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Optymalizacja pracy kotła fluidalnego w warunkach niestacjonarnych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Niezawodność funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją swietlną z uwzględnieniem zmienności natężęń nasycenia
Kierownik: prof.dr hab.inż. Marian Tracz
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Okreslanie trwaości zmęczenioweju asfaltowej nawierzchni drogowej zbrojonej geosyntetyczną warstwą pośrednią
Kierownik: dr hab.inż. Stanisław Gaca
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Komputerowo wspomagana identyfikacja cech montażowych wyrobu
Kierownik: dr hab. inż. Jan Andrzej Duda
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Znaczenie specyfiki dziedzictwa kulturowego miast solnych dla ich współczesnego rpzwoju zachowania tożsamości
Kierownik: Prof.dr hab.inż.arch. Barbara Irena Bartkowicz
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza zmęczeniowa wybranych elementów maszyn pracujacych wwarunkach kontaktu tocznego z uwzglednieniem najnowszych hipotez wieloosiowego zmeczenia konstrukcji
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej P. Zieliński
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Winnicki
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ wybranych procesów technologicznych na rozwój zuzycia frettingowego w połaczeniu wciskowym na przykładzie zestawów kołowych pojazdów szynowych
Kierownik: dr hab.inż. Stanisław Guzowski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek w strukturze miasta
Kierownik: dr hab. inż.arch Anna Palej
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Ewolucja układu funkcjonalno - przestrzennego polskiej siedziby szlacheckiej w Kurozwękach jako przykład rozwoju ośrodków rezydencjonalnych Polski południowo - wschodniej.
Kierownik: dr hab. inż. arch .Agata Zachariasz
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Budowa modułu generującego optymalny proces technologiczny dla systemu informatycznego wspomagającego projektowanie procesów wytwarzania
Kierownik: dr hab. inż. Jan Andrzej Duda
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchych
Kierownik: dr hab. inż. Barbara Antonina Tal-Figiel,prof.PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Realizacja mobilnego systemu informacji hydrologicznej on line
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Zdzisław Chmielowski prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Osiedla mieszkaniowe w 20-leciu międzywojennym na bazie państwowego przemysłu zbrojeniowego w ówczesnym "trójkącie bezpieczeństwa Polski": Zagożdżon - Pionki, Radom, Skarżysko. Architektura, urbanistyka, twórcy
Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Jan Białkiewicz prof PK
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ składu i właściwości betonów wysokowartościowych na przyczepność do stalowych prętów zbrojeniowych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Kazimierz Furtak
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania arch.-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast sredniej wielkości
Kierownik: prof.dr hab.inż.arch Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania arch.-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast sredniej wielkości promotorski
Kierownik: dr hab.inż.arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska prof PK
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Współczesne problemy przeobrażeń małych miast w obszarze oddziaływania Krakowa - na wybranych przykładach
Kierownik: dr hab.inż. Barbara Bartkowicz
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Ewolucja układu funkcjonalno - przestrzennego polskiej siedziby szlacheckiej w Kurozwękach jako przykład rozwoju ośrodków rezydencjonalnych Polski południowo - wschodniej. promotorski
Kierownik: dr hab.inż.arch. Agata Zachariasz
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek w strukturze miasta
Kierownik: dr hab. inż.arch. Anna Palej
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej prez kompleks alkidenowy rutenu
Kierownik: dr hab.inż. Jarosław Handzlik prof PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza efektywności i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii
Kierownik: prof.dr hab.inż. Janusz Magiera
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektu 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW