Serwis Badań NaukowychAktualności
Projekty badawcze - wyszukiwarka
Pasujące rekordy: 27

Tytuł: Rozwój konstr. polskich pras PxP do zagęszczenia proszków i przetwórstwa spieków oraz technologii wyrobów z nowych materiałów formowanych w silnym polu magnetycznym lub w podwyższonej temperaturze
Kierownik: dr inż. Ryszard Moszumański
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Mechatroniczny system korekcji i wydłużania kończyn
Kierownik: dr inż. Adam Tabor
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowe rozwiązanie gospodarki odpadami mięsnymi z wykorzystaniem czystszych technologii
Kierownik: prof.dr hab.inż. Zygmunt Kowalski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: System metrologicznego nadzoru nad dokładnością maszyn pomiarowych robotów i obrabiarek z wykorzystaniem wzorców i interferometrycznych laserowych systemów śledzących jako podstawa wzrostu jakości produkcji przemysłu maszynowego
Kierownik: dr hab.inż. Jerzy Sładek prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wysokoczęstotliwościowe zespoły zasilajace, plazmowych energooszczędnych źródeł światła
Kierownik: prof.dr hab.inż. Tadeusz Sobczyk
Wydział: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Cyfrowe sterowniki hybrydowe do lamp fluorescencyjnych
Kierownik: dr inż. Stanisław Kordowiak
Wydział: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Monitorowanie zjawisk przepływowo-cieplnych zachodzących w parowniku kotła energetycznego z naturalną cyrkulacją
Kierownik: dr inż. Sławomir Grądziel
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/montmorylonit o obniżonej palności
Kierownik: prof.dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Identyfikacja i prognozowanie zakresu oddziaływań rodowiskowych ruchu pojazdów na przejściach dróg przez małe miejscowości
Kierownik: prof. inż. hab. inż. Marian Tracz
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nowy sposób nagrzewania i ochładzania elementów ciśnieniowych bloku energetycznego z uwagi na naprężenia cieplne
Kierownik: dr hab. inż. Piotr Duda
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej; badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspiracji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych
Kierownik: dr hab.inż.arch. Krystyna Pawłowska prof PK
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zastosowanie cięgien bezprzyczepnościowych do realizacji prefabrykowanych zbiorników cylindrycznych nz ciecze i nawierzchni lotniskowych z betonu sprężonego
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Seruga prof PK
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metoda analizy zjawisk w strefie skrawania z zastosowaniem toru wizyjnego
Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Zębala prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Optymalizacja instalacji i technologii spalania osadów ściekowych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Stanisław Kandefer
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Układ do wytwarzania energii elektrycznej dla małych elektrowni wodnych z generatorem wzbudzanym magnesami trwałymi
Kierownik: prof.dr hab.inż. Tadeusz Sobczyk
Wydział: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów przemysłu garbarskiego
Kierownik: dr inż. Katarzyna Fela
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Know how techniki wytwarzania części maszyn o specjalnych właściwoąciach i skomplikowanych kształtach z prasowanych i spiekanych materiałów sypkich: maszyny technologiczne-narzedzia-przedmioty obrabiane
Kierownik: dr inż. Ryszard Moszumański
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie i zstosowanie kryteriów oceny stanu uszkodzenia metodą emisji akustycznej do badania wybranych wysokoobciążeniowych cylindrycznych konstrukcji kompozytowych
Kierownik: dr inż. Jerzy Schmidt
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania przedkliniczne nowego prototypu modelu biopompy do biowspomagania niewydolnego serca
Kierownik: dr Stanisław Rumian, Międzyuczelniane Centrum NowychTechnik i Technologii Medycznych
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie i budowa wiertarki do wierceń głębokich WCZ-140 CNC z systemem automatycznego nadzoru procesu obróbki oraz wdrożenie jej do produkcji
Kierownik: prof.dr hab.inż. Józef Gawlik
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standarcie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko
Kierownik: prof.dr hab.inż. Włodzimierz Czyczuła
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości
Kierownik: prof.dr hab.inż. Marian Tracz
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie, wykonanie i zastosowanie systemu kontrolnego monotoringu aktywnosci procesów korozyjnych i szczelnści metodą emisji akustycznej(AE) zbiorników magazynowych na media płynne
Kierownik: mgr inż. Ireneusz Baran
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Otrzymywanie nawozów typu NPK z gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem metodyki czystszych technologii
Kierownik: prof.dr hab.inż. Zygmunt Kowalski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowqo
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Kazior
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania rozwojowe nad wzorcowaniem (z wykorzystaniem Laser Tracera) i wyznaczaniem niepewności pomiarów dla systemów współrzędnościowych
Kierownik: dr hab.inż. Jerzy Sładek prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: System do oceny materiałów konstrukcyjnych urzadzeń pracujacych w warunkach zmiennych obciążeń i w wysokich temperaturach
Kierownik: dr hab.inż. Bohdan Węglowski prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektu 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW