Serwis Badań NaukowychAktualności
Projekty badawcze - wyszukiwarka
Pasujące rekordy: 163

Tytuł: Modelowanie zachowania się bitumicznej nawierzchni drogowej w różnych warunkach kontaktu międzywarst
Kierownik: dr hab.inż. Wanda Grzybowska
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Mechanizmy urbanistyczne sprzyjające rekonstrukcji więzi społecznych. Od przestrzeni egalitaryzmu do przestrzeni publicznego wyboru
Kierownik: dr inż.arch. Krzysztof Kwiatkowski
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Typologia polskiej współczesnej architektury uzyteczności publicznej
Kierownik: prof.dr hab.inż.arch. Wojciech Buliński
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Powstawanie i aktywność metatetyczna centrów molibdenowo-alkilidenowych na SiO2 oraz dezaktywacja katalizatora - badania teoretyczne
Kierownik: dr inż. Jarosław Handzlik
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nowe rozwiązania technologiczne produkcji triopolifosforanu sodu i pirofosforanów sodu
Kierownik: prof.dr hab. Regina Kijkowska
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Rozproszony system diagnostyczny silników asynchronicznych dużych mocy
Kierownik: prof.dr hab.inż. Tadeusz Sobczyk
Wydział: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania wpływu wtrysku paliwa zapalającego na proces spalania ubogich mieszanek benzynowo-powietrznych w celu określenia możliwości jakościowej regulacji mocy silnika w szerokim zakresie zmian współczynnika nadmiaru powietrza
Kierownik: dr inż. Jerzy Cisek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zwiększenie trwałości elementów węzłów ślizgowych modyfikowanych borem w zespołach silników spalinowych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bolesław Stolarski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Ocena toksyczności oraz możliwości bioremediacji gruntów skażonych odpadami popestycydowymi
Kierownik: dr inż. Tomasz Baczyński
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania nad płukaniem filtrów pospiesznych wody w celu opracowania metody skracajacej okres pogorszonej jakości filtratu
Kierownik: prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badanie funkcjonowania ujęć wody powierzchniowej przy zadanych kryteriach
Kierownik: dr hab.inż. Barbara Budziło prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Akumulacja i transport chromu w zlewni ze zbiornikiem retencyjnym
Kierownik: dr inż. Ewa Szalińska
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Łączenie MESS i SSN do analizy ośrodków z mikrostrukturą i konstrukcji o nieznanych równaniach materiału
Kierownik: prof.zw.dr hab.inż. Zenon Waszczyszyn
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Obliczeniowe modele gradientowej mechaniki uszkodzenia sprzężonej z teorią plastyczności w zakresie geometrycznie nieliniowym
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Pamin prof PK
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zastosowania bayesowskich sieci neuronowych w mechanice materialów i konstrukcji
Kierownik: dr inż. Marek Grzegorz Słoński
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wielokryterialna ocena algorytmów wspomagania decyzji w warunkach powodzi z uwzględnieniem ryzyka
Kierownik: dr inż. Bernard Twaróg
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badanie hydroseparatorów jako przelewów burzowych zmniejszających ładunek zrzucanych do odbiorników zanieczyszczeń w celu opracowania racjonalnych zasad ich projektowania
Kierownik: dr inż. Jadwiga Kapcia
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Synteza żywic epoksydowych na bazie modyfikowanych olejów roślinnych oraz produktów chemicznej degradacji odpadowego poli /tereftalanu etylenu/
Kierownik: dr inż. Piotr Czub
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Otrzymywanie i badanie elektrochemicznych własności katalicznych spieków stopów (Fe/Pt, Fe-Cu, Ni-Cu, Mn-Ni) otrzymanych na drodze powierzchniowego utleniania i redukcji
Kierownik: prof.dr hab.inż. Zbigniew Żurek
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania nad otrzymaniem nowych materiałów polimerowych przy udziale biodegradowalnego poli(kwasu asparaginowego)
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania nad opracowaniem nowych kompozytów opartych o odpady poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanu
Kierownik: dr Jerzy Polaczek
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Silnik elektryczny karuzelowy
Kierownik: dr inż. Tomasz Węgiel
Wydział: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Symulacja i optymalizacja nowoczesnych obiegów sorpcyjnych LiBr-H2O dla energetycznie efektywnej konwersji energii w okresie letnim i zimowym
Kierownik: dr hab.inż. Piotr Cyklis
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modele wspomagania decyzji w odnowie srodków technicznych transportu szynowego
Kierownik: dr inż. Adam Tułecki
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Teoretyczne i doświadczalne badania lokalnej wymiany ciepła na powierzchniach rur omywanych poprzecznie
Kierownik: dr inż. Artur Cebula
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania wpływu parametrów konstrukcyjno-przepływowych na własności metrologiczne mikrozwężkowego podwójnego czujnika przepływu płynów
Kierownik: dr hab.inż. Antoni Gondek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Poszukiwanie układów międzymetalicznych o silnych własnościach magnetokalorycznych
Kierownik: dr hab. Ryszard Zach prof PK
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie metody poprawy efektywności wytwarzania przedmiotów wykonywanych z materiałów trudnoobrabialnych
Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Zębala
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie procesów trybologicznych współpracy pasów z kołami rozrządu silnika spalinowego
Kierownik: dr inż. Andrzej Pakuła
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opis płyniecia plastycznego, przemian fazowych i ewolucji uszkodzeń w temperaturach kriogenicznych oraz zastosowania konstrukcyjne
Kierownik: dr hab.inż. Błażej Skoczeń
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Skuteczność mokrego odpylania w warunkach całkowitej recyrkulacji cieczy
Kierownik: dr hab.inż. Janusz Krawczyk
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wytwarzanie spiekanych stali fosforowo-molibdenowych o podwyższonych właściwościach plastycznych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Kazior
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zmiany aktywności metanogennej osadu ściekowego pod wpływem procesu dezintegracji ultradźwiekowej
Kierownik: dr inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badanie negatywnych skutków przerywania koagulacji wody i metody przeciwdziałania im
Kierownik: dr inż. Jarosław Bajer
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Kierownik: prof.dr hab.inż.arch. Aleksander Böhm
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania nad usuwaniem magnezu z koncentratów cynku i utylizacją produktów ubocznych
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Jarosiński
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wykorzystanie modyfikowanych polifosfazenów oraz żywic epoksydowych w dziedzinie optyki nieliniowej
Kierownik: dr Jacek Nizioł AGH
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania eksperymentalne wpływu interferencji aerodynamicznej na składową statyczną i dynamiczną cisnienia wiatru na ścianach zewnetrznych, wewnętrznych oraz dachach stalowych zbiorników dwupłaszczowych w układzie grupowym dwóch zbiorników
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Flaga
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania eksperymentalne wpływu wiatru na rozkład obciążenia śniegiem na płaskich dachach o dużych rozpiętościach
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Flaga
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Technologia budowy szczegółowych modeli 3D inżynierskich obiektów kubaturowych
Kierownik: dr hab.inż. Bogdan Wolski prof PK
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie metody hydromerfologicznej oceny rzeki podgórskie, na przykładzie dorzecza Raby
Kierownik: prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Oddziaływanie układów nadmiarowego biologicznego usuwania fosforu ze ścieków na wytwarzanie gazu fermentacyjnego w mezofilowej fermentacji osadów
Kierownik: dr inż. Stanisław Rybicki
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Dekoracje kamienic krakowskich z okresu modernizmu
Kierownik: dr inż. Beata Elżbieta Makowska
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Geometryczne aspekty projektowania przestrzennego przebiegu drogi wspomagającego estetykę obrazu drogi i bezpieczeństwo jazdy
Kierownik: dr inż. Lidia Żakowska
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Polimery nanohybrydowe poliuretan/POSS o podwyzszonej stabilności termicznej
Kierownik: prof.dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnych
Kierownik: dr inż. Sławomir Wybraniec
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ dekarboksylacji i dehydrogenacji pigmentów betalain na ich właściwości antyoksydacyjne
Kierownik: dr hab. Tadeusz Michałowski prof PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Algorytmy optymalizacji wyboru zasobów, szeregowania zadań oraz rozdziału zadań i zasobów w komputerowym, dynamicznym środowisku zasobowo-zadaniowym
Kierownik: dr inż. Mieczysław Stanisław Drabowski
Wydział: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zintegrowany system projektowania procesów i sterowania produkcją
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jerzy Cyklis
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Optymalizacja parametrów podatności, tłumienia i tarcia wielowahaczowego mechanizmu prowadzenia kół ze względu na skuteczność tłumienia drgań kół i nadwozia samochodu
Kierownik: prof.dr hab.inż. Józef Knapczyk
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania i modelowanie dynamicznych interakcji w układzie człowiek-narzędzie ręczne
Kierownik: dr hab. inż. Marek A. Książek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza i optymalizacja stref koncentracji naprężeń w naczyniach cisnieniowych o zmiennych obciążeniach mechanicznych i termicznych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Zieliński
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wielozadaniowy prądnico-rozrusznik dla specjalnych pojazdów samochodowych
Kierownik: dr inż. Józef Tutaj
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: System do operacji nakłuć komorowych u chorych z nadciśnieniem sródczaszkowym z uzyciem polskiego, nowatorskiemu systemu stereotaktycznego
Kierownik: prof.dr hab.inż. Stanisław Mazurkiewicz
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie monitorów diagnostycznych dla systemu diagnostyki pokładowej hamulców samochodów osobowych
Kierownik: dr inż. Janusz Grzybek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Pomiar strumienia objętości płynu na łukach kolan o przekroju niekołowym zainstalowanych w rurociagach
Kierownik: prof.dr hab.inż. Kazimierz Rup
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Teoria Galois równań różniczkowych cząstkowych
Kierownik: dr hab. Zbigniew Hajto
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nowa metoda zespalania jelit z zastosowaniem oryginalnego własnego staplera
Kierownik: dr nauk med. Romuald Dropa (Szp.Specjal.im.St. Żeromskiego w Krakowie
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Radykalność humanistyczna w pedagogice a psychoanalityczne konteksty w sporze o kompetencje wychowawcze
Kierownik: mgr Klaudia Węc
Wydział: brak
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Mechanizmy zagęszczania warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L modyfikowanych borem
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Józef Kazior
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Otrzymywanie materiałów porowatych z polimerów termoplastycznych w polu promieniowania mikrofalowego
Kierownik: dr inż. Aleksander Prociak
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie i analiza naprężeń w zagadnieniach kontaktowych nanoelementów
Kierownik: prof. dr hab. inż. Gwidon Mieczysław Szefer
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metoda recyklingu pierwiastkowego glinu z opakowań wielowarstowych typu Tetra Pak z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego
Kierownik: dr hab. inż. Witold Żukowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Rekonstrukcja obrazu w tomografii mikrofalowej z zastosowaniem metody komórek skończonych i adaptacji typu hp
Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Zbigniew Rachowicz
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zwiększenie sprawności i zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin przez wykorzystanie ciepła traconego w układzie chłodzenia silnika
Kierownik: dr hab. inż. Marek Jerzy Brzeżański
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wieloskalowe modelowanie niesprężystych materiałów heterogenicznych za pomocą hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych
Kierownik: dr hab.inż. Witold Cecot
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie prostej metody wyznaczania wielkości zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba oraz jej zastosowanie do określenia zmian tej wielkości w Polsce
Kierownik: dr Tomasz Jan Ściężor
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Hybrydowe mikrokształtowanie elektrochemiczo - elektroerozyjne elementów konstrukcyjnych i narzędzi
Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddziaływania cząstek w procesie flokulacji
Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Jan Dyląg
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1
Kierownik: dr inż. Piotr Michorczyk
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC
Kierownik: dr inż. Marta Maria Homa
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metoda oceny dokładności pomiarów realizowanych Redundantnymi Systemami Współrzędnościowymi (RSW)
Kierownik: dr hab.inz. Jerzy Sładek
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Niestandartowe metody optyczne w badaniach topografii powierzchni i powłok rzeczywistych
Kierownik: dr Janusz Jaglarz
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Identyfikacja oocyst Cryptosporidium spp. w wodzie metodą RFLP-PCR
Kierownik: prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Rozwijanie wiarygodnego i efektywnego dwuskalowego modelowania komputerowego niejednorodnych materiałów niesprężystych
Kierownik: dr hab.inz. Witold Robert Cecot
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Alloplastyka sprężynowa w leczeniu deformacji skoliotycznych kręgosłupa
Kierownik: dr hab. Maciej Tęsiorowski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania i ocena procesu remediacji gruntów zanieczyszczonych odpadami popestytcydowymi
Kierownik: dr inż. Tomasz Baczyński
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie zniszczenia w mikro - i nanostrukturach metodą fal sprężystych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Aleksander Muc
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Mechanochemiczne syntezy nanoproszków ceramiczno-ceramicznych i metaliczno-ceramicznych dla nanokompozytów polimerowo-ceramicznych jako sensorów węzłów elektrotribologicznych
Kierownik: dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa prof PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Silnik spalinowy dwuobiegowy o zmiennym zapłonie iskrowym i samoczynnym
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bronisław Sendyka
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zastosowanie mechanochemicznej aktywacji do wytwarzania katalizatorów reformingu parowego małocząsteczkowych alkoholi
Kierownik: dr hab.inż. Jan Rakoczy prof PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wykorzystanie popiołów z termicznego unieszkodliwiania mączek mięsno-kostnych w przemysle fosforowym i oczyszczaniu scieków
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Wzorek
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Analiza procesu pękania stali 10CrMo910 metodą emisji akustycznej celem jego identyfikacji dla oceny bezpieczeństwa eksploatacji rur grubosciennych
Kierownik: inż. Marek Nowak
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Uogólnione algorytmy optymalizacji w projektowaniu konstrukcji
Kierownik: prof.dr hab.inż. Leszek Mikulski
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Integracja rozproszonego systemu sterowania produkcja z podsystemem transportu miedzyoperacyjnego zbudowanym z autonomicznych wózków mobilnych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jerzy Cyklis
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ cech konstrukcyjnych tłokowego silnika spalinowego i jego zabudowy na wskaźniki agresywności samochodów osobowych
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Mruk prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie i optymalizacja obrotowego parkingu samochodowego
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bolesław Stolarski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wytwarzanie spiekanych dwufazowych niskostopowych stali o podwyższonych właściwościach mechanicznych
Kierownik: dr inż. Marek Hebda
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Sztuczne systemy immunologiczne w zagadnieniach rozpoznawania wzorców i optymalizacji wielokryterialnej
Kierownik: dr inż. Michał Bereta
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Identyfikacja determinant bezpieczeństwa ruchu w warunkach nocnych ograniczeń widoczności
Kierownik: dr hab.inż. Stanisław Gaca prof PK
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy uzyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną
Kierownik: dr inż. Paweł Ozimek
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Rozwiazania funkcjonalno- przestrzenne oraz techniczne i inzynieryjne wybranych sredniowiecznych klasztorów małopolskich w kontekście specyfiki reguły zgromadzenia. Zagadnienia badawcze i konserwatorskie.
Kierownik: dr inż.arch. Anna Bojęś-Białasik
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami
Kierownik: dr hab.inż. Janusz Chodur
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ składu i udziałów objętościowych zaczynu i zaprawy w betonach zwykłych oraz wysokowartościowych na ich przepuszczalność określaną przy przepływie gazu
Kierownik: prof. dr hab. inż Jacek Tadeusz Śliwiński
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów
Kierownik: dr hab. inż. Maria Fiertak prof PK
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Miary bezpieczeństwa i ich wzajemne relacje w wyjątkowej sytuacji projektowej pożaru rozwiniętego
Kierownik: dr hab.inż. Mariusz Maślak
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metody numeryczne w projektowaniu nowoczesnych form architektonicznych struktur przestrzennych
Kierownik: prof. dr hab. inż Janusz Rębielak
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie tanich metod monitoringu ilościowego w przewodach kanalizacyjnych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Jan Dąbrowski
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Rozwój doświadczalnej metody rozpoznawania makroodkształceń plastycznych w czynnym procesie obciążania w materiałach wykazujących niestateczność materiałową
Kierownik: dr hab. inż. Stefan Bućko prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metodyka określania poziomu niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów kanalizacyjnych
Kierownik: dr inż. Jadwiga Stanisława Królikowska - Kapcia
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Dynamika układu: kocioł na biopaliwo - kolektory słoneczne - zasobniki ciepłej wody użytkowej
Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Zima
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii Cyklopol
Kierownik: dr inż. Otmar Zbigniew Vogt
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Intensywność i prognoza procesu erozji dennej lewobrzeżnych dopływów górnej Wisły
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Ratomski
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Racjonalizacja ochrony zabudowy przed hałasem drogowym z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
Kierownik: dr inż. Stanisław Konrad Radosz
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirujacym polem magnetycznym
Kierownik: prof.dr hab.inż. Tadeusz Sobczyk
Wydział: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzajów Giarda, Cryptosporidium i Toxoplasma w wodzie za pomocą multipleks-PCR
Kierownik: dr inż. Michał Polus
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Teoretyczne badania powierzchniowych form tlenkowych chromu(VI) na krzemionce, krzemionce modyfikowanej tlenkiem glinu oraz w zeolicie ZSM-5
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Handzlik
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Efektywne suszenie wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy
Kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz Janusz Ciesielczyk prof PK
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie receptury preparatów nanozwiązków srebra i zastosowanie ich do dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskich
Kierownik: dr inż. Marcin Paweł Banach
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Parametry termodynamiczne i identyfikacja produktów biodegradacji redukcyjnej wybranych zanieczyszczeń środowiska z grupy bromowanych uniepalniaczy organicznych
Kierownik: dr inż. Stefan Stanisław Kurek
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie metod oceny wpływu odnowy przewodów wodociągowych na jakość wody i narzędzi do określenie sposobu i dopuszczalnej długości rurociągu poddanego cementowaniu z zachowaniem odpowiednich parametrów fizyczno - chemicznych wody
Kierownik: dr inż. Michał Jan Zielina
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metoda termicznej detekcji i oceny procesów filtracyjnych w ziemnych obiektach piętrzących z zastosowaniem modelu odpowiedzi impulsowej IRFA
Kierownik: dr inż. Krzysztof Paweł Radzicki
Wydział: Inżynierii Środowiska
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Pulsacje ciśnienia w instalacjach sprężarkowych - nowe metody analizy i tłumienia
Kierownik: dr hab. inż. Piotr Jerzy Cyklis prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych
Kierownik: dr inż. Izabela Maria Hager
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania modelowe oddziaływań aerodynamicznych z różnych wirników wiatrowych na wieżę siłowni wiatrowej
Kierownik: prof.dr hab.inż. Andrzej Flaga
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: IN-TECH Opracowanie i wdrożenie do produkcji stopu odlewniczego o zwiększonej odpornosci na zuzycie, przeznaczonego na elementy młynów stosowanych w przemysle cementowym
Kierownik: dr inż. Jerzy Schmidt
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Małopolski, a kryzys kreaktywności opracowań planistyczno-przestrzennych
Kierownik: dr hab.inż. arch. Marek Kowicki prof PK
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Turystyka kulturowa narzędziem ochrony i udostępnienia krajobrazu warownego
Kierownik: dr inż.arch. Jadwiga Środulska- Wielgus
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wielojęzyczny słownik konserwacji. Część 1. Malarstwo sztalugowe, Część 2. Malarstwo Scienne.
Kierownik: dr Monika Bogdanowska
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metody numeryczne w projektowaniu nowoczesnych form architektonicznych struktur przestrzennych
Kierownik: dr hab.inż.arch. Janusz Rębielak prof PK
Wydział: Architektury
Zobacz pełny opis projektuTytuł: System symulacyjny dla zrównoważonego zarzadzania mieszaną elektryczną i spalinową flota taksówek
Kierownik: dr inż. Andrzej Szarata
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru
Kierownik: prof.dr hab.inż. Zbigniew Żurek
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Teoretyczne badania struktury monomerycznych form tlenkowych molibdenu na powierzchni Si02
Kierownik: dr inż. Jarosław Handzlik
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanicznychaspektów fotogenerowania movnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływani soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorów
Kierownik: dr inż. Joanna Ortyl
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badanie termicznego rozkładu materiałów sysntetycznych na bazie polimerów w pęcherzowym reaktorze fluidyzacyjnym
Kierownik: mgr inż. Piotr Jankowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Egzoluminarne zespalanie jelit materiałami biodegradowalnymi typu nici lub kształtki z zastosowaniem nowatorskiego zszywacza
Kierownik: dr Romuald Drop
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wieloskalowe modelowanie konstytutywne materiałółw heterogenicznych stosowanych w konstr. pracujacych w temperaturach kriogenicznych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Błażej Skoczeń
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartoscią srebra
Kierownik: dr inz. Agnieszka Lucyna Sobczak-Kupiec
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Badania metody wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznych
Kierownik: prof.dr hab.inż. Zygmunt Kowalski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Otrzymywanie modyfikowanego DNA do zostosowań w biofotonice i bioelektronice
Kierownik: prof.dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Emisja kondensatu z układu wylotowego silnika spalinowego
Kierownik: dr hab.inż. Marek Jerzy Brzeżański prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Koagulacja i rozpad aglomeratów - identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddziaływania cząstek ciała stałego i flokuł w warunkach stacjonarnego przepływu
Kierownik: prof.dr hab.inż. Michał Dyląg
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Wspomaganie zabiegów chirurgii kości czaszki w systemie inzynierii odwrotnej
Kierownik: dr hab. Krzysztof Karbowski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Efektywne ograniczenie emisji spalin w silniku pięciosuwowym
Kierownik: prof.dr hab.inż. Bronisław Sendyka
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Kształtowanie charakterystyk elektrycznego urzadzenia wspomagajacego układ kierowniczy dla poprawy bezpieczeństwa czynnego samochodu
Kierownik: dr inż. Aleksander Karbowski
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nowa metoda rozruchu kotła walczakowego
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Taler
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Intensyfikacja procesu wymiany ciepła w parowaczach powietrznych pomp ciepła pracujacych w warunkach niskich prędkości przepływu powietrza
Kierownik: dr hab.inż. Beata Adela Niezgoda-Żelasko
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Optymalizacja procesu korekcji i elongacji kończyn z wykorzystaniem systemu mechatronicznego
Kierownik: prof.dr hab.inz. Stanisław Mazurkiewicz
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechanikui materiałów dyssypatywnych
Kierownik: dr inż. Halina Egner Egner
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków mikroskrawania
Kierownik: dr inż. Sebastian Skoczypiec
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Mechanika sprężonych zjawisk dyssypatywnych w materiałach anizotropowych
Kierownik: dr hab.inż. Artur Władysław Ganczarski prof PK
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Sterowanie drganiami belki w zakresie wielomodalnym przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych
Kierownik: mgr inż. Łukasz Grzegorz Ścisło
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie nowoczesnych metod oceny trwałości resztkowej elementów ciśnieniowychcinstalacji energetycznych
Kierownik: dr inż. Magdalena Jaremkiewicz
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejscie do emisji akustycznej
Kierownik: mgr inz. Ireneusz Baran
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Emisja akustyczna w zastosowaniu do oceny uszkodzeń i wyznaczenia parametrów użytkowych elementów mostów kolejowych o konstrukcji stalowej
Kierownik: mgr inż. Marek Nowak
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Teoria pluripotencjału i równanie Monge`a-Ampere`a na rozmaitościach prawie zespolonych
Kierownik: dr Szymon Pliś
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonych
Kierownik: dr hab.inż. Krzysztof Banaś
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Numeryczna analiza angioplastyki ze stentem z zastosowaniem kontroli błędu i adaptacyjnej metody elementów skończonych
Kierownik: dr hab.inż. Waldemar Rachowicz
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Specjalne potencjały Killinga w geometrii Riemanna
Kierownik: dr hab. Włodzimierz Jelonek
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Teorie etyczne a społeczne konstr. czasu
Kierownik: dr hab. Jacek Jaśtal
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Synteza oraz zastosowania innowacyjnych nanomateriałów o właściwościach antymikrobiologicznych
Kierownik: dr inż. Marcin Banach
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Metoda oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych wykonywana w trybie on-line
Kierownik: dr inż. Adam Gąska
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: System oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych on-line realizowanych urządzeniami redundantnymi
Kierownik: dr inż. Ksenia Ostrowska
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych
Kierownik: dr inż. Joanna Ortyl
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Przygotowanie i założenie spółki celowej, jako efektywnego podmiotu zarządzającego komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej
Kierownik: mgr Izabela Paluch
Wydział: brak
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania staliw wysokostopowych przeznaczonych na smukłe magnesy trwałe
Kierownik: dr inż. Adam Tabor
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne
Kierownik: dr Piotr Romanczyk
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów
Kierownik: dr inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik
Wydział: Mechaniczny
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej
Kierownik: mgr inż. Joanna Ortyl
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne
Kierownik: dr Piotr Romanczyk
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanoczasteczki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów
Kierownik: dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast europejskich SHAPE-IT
Kierownik: dr hab.inż. Andrzej Szarata
Wydział: Inżynierii Lądowej
Zobacz pełny opis projektuTytuł: Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów
Kierownik: dr hab. Jacek Leśkow
Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Zobacz pełny opis projektu 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW