Aktualności arrow Aktualności arrow Wyniki 40 konkursu projektów badawczych
Wyniki 40 konkursu projektów badawczych

7 stycznia 2011 r

(źródło danych)

L.P.: 1 Numer wniosku: N N527 063840
Tytuł: Badania architektoniczno-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast średniej wielkości
Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Izabella Węcławowicz-Bilska
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Architektury
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Architektura i Wzornictwo
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana

L.P.: 2 Numer wniosku: N N527 119640
Tytuł: Turystyka kulturowa narzędziem ochrony i udostępnienia krajobrazu warownego
Kierownik: dr inż. Jadwiga Dorota Środulska-Wielgus
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Architektury
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Architektura i Wzornictwo
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 3 Numer wniosku: N N527 197240
Tytuł: Rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Małopolski, a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych
Kierownik: dr hab. inż. Marek Marian Kowicki
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Architektury
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Architektura i Wzornictwo
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 4 Numer wniosku: N N527 276340
Tytuł: Język form Teodora Talowskiego a współczesne kompozycje architektoniczne
Kierownik: dr hab. inż. Jan Kurek
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Architektury
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Architektura i Wzornictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 5 Numer wniosku: N N527 276740
Tytuł: Kultura drewna jako kontynuacja tradycji i ważny czynnik rozwoju społeczności lokalnych
Kierownik: dr hab. inż. Jan Kurek
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Architektury
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Architektura i Wzornictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 6 Numer wniosku: N N101 823240
Tytuł: Etyka i technika. Problematyka etyk stosowanych i profesjonalnych w zawodach technicznych
Kierownik: dr Jacek Jaśtal
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Filozofia i Teologia
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 7 Numer wniosku: N N203 583140
Tytuł: Badanie niestandardowych mechanizmów powstawania najwcześniejszych zwartych obiektów we Wszechświecie
Kierownik: dr Sławomir Stachniewicz
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Astronomia
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 8 Numer wniosku: N N507 220740
Tytuł: Badanie nanomateriału z fazą niebieską z potencjalnym wykorzystaniem w trójkolorowym "monopikselu" wyświetlaczy organicznych
Kierownik: dr hab. Wojciech Otowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 9 Numer wniosku: N N507 242840
Tytuł: Dynamiczne, strukturalne właściwości układów nanocząsteczkowych w miękkiej materii
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Antoni Sanetra
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 10 Numer wniosku: N N519 648340
Tytuł: Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych do generowania systemów rozmytych
Kierownik: dr inż. Bogumiła Antonina Mrozek
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Metody Komputerowe w Nauce
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 11 Numer wniosku: N N510 592940
Tytuł: Nieinwazyjne techniki eksploatacyjnej diagnostyki silników indukcyjnych wykorzystujące rozwinięcia falkowe
Kierownik: dr inż. Maciej Sułowicz
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 12 Numer wniosku: N N204 219740
Tytuł: Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksyalkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Handzlik
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Chemia
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 13 Numer wniosku: N N204 399840
Tytuł: Synteza monopodstawionych kumarynami cyklodekstryn jako potencjalnych aktywnych składników chemosensorów fluorescencyjnych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Chemia
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 14 Numer wniosku: N N209 026340
Tytuł: Nowe przyjazne dla środowiska heterogeniczne układy katalityczne w procesach cyklizacji prowadzących do otrzymywania związków zapachowych z grupy jononów
Kierownik: dr inż. Rafał Rachwalik
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 15 Numer wniosku: N N209 028040
Tytuł: Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra
Kierownik: dr inż. Agnieszka Lucyna Sobczak-Kupiec
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 16 Numer wniosku: N N209 028940
Tytuł: Badania nad nowymi metodami analizy pigmentów betalainowych
Kierownik: dr hab. Tadeusz Michałowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 17 Numer wniosku: N N209 060740
Tytuł: Zastosowanie preparatów serwatkowych w recepturowaniu emulsji kosmetycznych
Kierownik: dr inż. Elżbieta Sikora
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 18 Numer wniosku: N N209 088840
Tytuł: Badania metody wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 19 Numer wniosku: N N209 089140
Tytuł: Otrzymywanie modyfikowanego DNA do zastosowań w biofotonice i bioelektronice
Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jan Pielichowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 20 Numer wniosku: N N209 138040
Tytuł: Regeneracja ziemi bielącej metodą termiczną
Kierownik: dr hab. inż. Witold Tomasz Żukowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana

L.P.: 21 Numer wniosku: N N209 758240
Tytuł: Analiza efektywności i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 22 Numer wniosku: N N209 758940
Tytuł: Badania reologiczne nienewtonowskich układów kosmetycznych i farmaceutycznych
Kierownik: dr hab. inż. Barbara Antonina Tal-Figiel
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 23 Numer wniosku: N N209 763140
Tytuł: Otrzymywanie poliestrów alifatycznych do zastosowań w inżynierii tkankowej o zdolności do kontrolowanego uwalniania substancji farmakologicznych
Kierownik: dr inż. Szczepan Bednarz
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 24 Numer wniosku: N N312 330840
Tytuł: Badania nad metodami rozdziału pigmentów betalain oraz ich dehydrogenowanych i dekarboksylowanych pochodnych techniką wysokoobrotowej chromatografii przeciwprądowej
Kierownik: dr inż. Sławomir Wybraniec
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Żywności i Żywieniu
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 25 Numer wniosku: N N507 308640
Tytuł: Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Tomasz Żurek
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 26 Numer wniosku: N N523 739340
Tytuł: Zastosowanie dwustrefowego spalania w reaktorze fluidyzacyjnym do niskoemisyjnej konwersji termicznej alternatywnych nośników energii
Kierownik: dr hab. inż. Witold Tomasz Żukowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 27 Numer wniosku: N N523 746640
Tytuł: Wykorzystanie wybranych pochodnych kwasu propanowego do prognozowania stanu zanieczyszczenia środowiska wodnego farmaceutykami
Kierownik: mgr inż. Agnieszka Monika Jagoda
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 28 Numer wniosku: N N501 228740
Tytuł: Zastosowanie automatów komórkowych w modelowaniu wieloskalowym zniszczenia przy pełzaniu
Kierownik: dr inż. Krzysztof Nowak
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Mechanika
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana


L.P.: 29 Numer wniosku: N N506 045040
Tytuł: Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych
Kierownik: dr inż. Izabela Maria Hager
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 30 Numer wniosku: N N506 054540
Tytuł: Identyfikacja własności cegieł, zapraw i murów w obiektach historycznych w aspekcie analizy stanu technicznego konstrukcji, napraw i wzmocnień
Kierownik: dr inż. Piotr Matysek
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 31 Numer wniosku: N N506 196740
Tytuł: Badania modelowe oddziaływań aerodynamicznych przekazywanych z różnych wirników wiatrowych na wieżę siłowni wiatrowej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 32 Numer wniosku: N N506 199140
Tytuł: Badania interferencji aerodynamicznej blisko położonych przęseł mostowych
Kierownik: dr inż. Grzegorz Bosak
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 33 Numer wniosku: N N506 213840
Tytuł: Wpływ składu i właściwości betonów wysokowartościowych na przyczepność do stalowych prętów zbrojeniowych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jan Furtak
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 34 Numer wniosku: N N506 226840
Tytuł: Probabilistyczna analiza bezpieczeństwa dachów drewnianych na obszarach górskich w zależności od losowych obciążeń klimatycznych
Kierownik: dr inż. Tomasz Domański
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 35 Numer wniosku: N N506 245440
Tytuł: Rozwijanie adaptacyjnych metod bezsiatkowych w ramach zintegrowanej informacji o modelu (BIM). Niesprężysta i niestacjonarna analiza analiza konstrukcji 2D i 3D z zastosowaniem środków CAD i metod sztucznej inteligencji
Kierownik: dr inż. Józef Krok
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 36 Numer wniosku: N N509 549540
Tytuł: Optymalizacja organizacji ruchu na pasach autobusowych z uwzględnieniem zmienności warunków ruchu
Kierownik: dr inż. Marek Andrzej Bauer
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Transport
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 37 Numer wniosku: N N509 555540
Tytuł: Modelowanie potencjałów ruchotwórczych w drogowych przewozach ładunków w skali regionu
Kierownik: mgr inż. Tomasz Mirosław Kulpa
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Transport
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 38 Numer wniosku: N N509 557240
Tytuł: Modelowanie ruchu wzbudzonego w obszarach zurbanizowanych
Kierownik: dr inż. Andrzej Rafał Szarata
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Transport
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 39 Numer wniosku: N N523 749440
Tytuł: Badania aerodynamiczne turbiny wiatrowej wykorzystującej efekt Magnusa oraz turbin wielołopatkowych z podwójnym kołem wiatrowym
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 40 Numer wniosku: N N524 339840
Tytuł: Drgania generowane odpalaniem materiałów wybuchowych w kopalniach odkrywkowych, ich propagacja w podłożu gruntowym oraz oddziaływanie na budynki
Kierownik: dr hab. inż. Tadeusz Zbigniew Tatara
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Lądowej
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Górnictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana


L.P.: 41 Numer wniosku: N N305 317940
Tytuł: Metodologia analizy, optymalizacji i zarządzania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem technologii zorientowanej obiektowo
Kierownik: dr inż. Agnieszka Barbara Generowicz
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Środowiska
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 42 Numer wniosku: N N506 245740
Tytuł: Modelowanie masywnych konstrukcji z betonu w okresie jego dojrzewania dla dowolnego stanu wytężenia
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Truty
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Środowiska
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 43 Numer wniosku: N N523 741040
Tytuł: Regulator rozmyty sterujący pracą systemu zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych, wykorzystujący modele optymalizacyjne i rzeczywiste dopływy do zbiorników
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Zdzisław Chmielowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Środowiska
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 44 Numer wniosku: N N523 748940
Tytuł: Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzajów Giardia, Cryptosporidium i Toxoplasma w wodzie za pomocą multipleks-PCR
Kierownik: dr Michał Polus
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Inżynierii Środowiska
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 45 Numer wniosku: N N115 008140
Tytuł: Metoda identyfikacji poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych
Kierownik: dr inż. Sabina Motyka
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 46 Numer wniosku: N N209 026440
Tytuł: Koagulacja i rozpad aglomeratów - identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddziaływania cząstek ciała stałego i flokuł w warunkach stacjonarnego przepływu
Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Dyląg
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologie Chemiczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 47 Numer wniosku: N N501 042740
Tytuł: Badanie periodycznych struktur dyskretno-ciągłych przy wymuszeniach impulsowych
Kierownik: dr hab. inż. Anna Henryka Kumaniecka
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Mechanika
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 48 Numer wniosku: N N501 228440
Tytuł: Wieloskalowe modelowanie konstytutywne materiałów heterogenicznych stosowanych w konstrukcjach pracujących w temperaturach kriogenicznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Mechanika
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 49 Numer wniosku: N N501 228540
Tytuł: Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych
Kierownik: dr inż. Halina Egner
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Mechanika
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 50 Numer wniosku: N N502 631940
Tytuł: Zwiększanie osiągów samochodów przystosowanych do sportu poprzez badania i polioptymalizację charakterytyk sprężysto-tłumiących zespołów zawieszeń kół
Kierownik: dr inż. Michał Dariusz Maniowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: habilitacyjny
Dyscyplina naukowa: Konstrukcja Maszyn
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 51 Numer wniosku: N N502 679440
Tytuł: Badania modelowe i doświadczalne nad zastąpieniem elementów metalowych elementami z tworzyw sztucznych na przykładzie siłownika pneumatycznego
Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Konstrukcja Maszyn
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 52 Numer wniosku: N N503 119840
Tytuł: Metoda projektowania przepływu produkcji w warunkach zmiennego zapotrzebowania
Kierownik: dr hab. inż. Jan Andrzej Duda
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Technologia Maszyn
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 53 Numer wniosku: N N503 215240
Tytuł: Zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków mikroskrawania
Kierownik: dr inż. Sebastian Skoczypiec
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologia Maszyn
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 54 Numer wniosku: N N503 281740
Tytuł: Badania w celu zwiększenia trwałości ostrzy narzędzi skrawających wykonanych z materiałów kompozytowych na osnowie metalowej
Kierownik: dr inż. Dominik Wyszyński
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technologia Maszyn
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 55 Numer wniosku: N N504 589840
Tytuł: Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych i eksploatacyjnych na mechanizm zużycia elementów endoprotez
Kierownik: dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Eksploatacja Maszyn
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 56 Numer wniosku: N N504 670740
Tytuł: Wspomaganie rekonstrukcji wypadków pojazdów lądowych
Kierownik: dr inż. Piotr Świder
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Eksploatacja Maszyn
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 57 Numer wniosku: N N509 517640
Tytuł: Kształtowanie charakterystyk elektrycznego urządzenia wspomagającego układ kierowniczy dla poprawy bezpieczeństwa czynnego samochodu
Kierownik: dr inż. Aleksander Kuranowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Transport
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 58 Numer wniosku: N N509 545040
Tytuł: Emisja kondensatu z układu wylotowego silnika spalinowego
Kierownik: dr hab. inż. Marek Jerzy Brzeżański
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Transport
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 59 Numer wniosku: N N509 546340
Tytuł: System sterowania pracą turbosprężarki w silniku spalinowym ZI w aspekcie spalania stukowego i sprawności ogólnej
Kierownik: dr hab. inż. Władysław Mitianiec
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Transport
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 60 Numer wniosku: N N509 559040
Tytuł: Efektywne ograniczenie emisji spalin w silniku pięciosuwowym
Kierownik: prof. dr hab. inż. Bronisław Sendyka
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Transport
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana

L.P.: 61 Numer wniosku: N N512 455940
Tytuł: Mobilny układ kogeneracyjny dla budynku samowystarczalnego energetycznie
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Sławomir Marek
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technika Cieplna
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 62 Numer wniosku: N N512 458040
Tytuł: Intensyfikacja procesu wymiany ciepła w parowaczach powietrznych pomp ciepła pracujących w warunkach niskich prędkości przepływu powietrza
Kierownik: dr hab. inż. Beata Adela Niezgoda-Żelasko
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technika Cieplna
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 63 Numer wniosku: N N512 458140
Tytuł: Procesy przepływowo-cieplne mieszaniny wielofazowej zawiesina lodowa-powietrze
Kierownik: dr hab. inż. Beata Adela Niezgoda-Żelasko
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technika Cieplna
niezakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 64 Numer wniosku: N N513 323940
Tytuł: Nowa metoda rozruchu kotła walczakowego
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Marian Taler
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Energetyka Cieplna
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 65 Numer wniosku: N N518 285840
Tytuł: Optymalizacja procesu korekcji i elongacji kończyn z wykorzystaniem systemu mechatronicznego
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technika w Medycynie
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 66 Numer wniosku: N N518 286040
Tytuł: Egzoluminarne zespalanie jelit materiałami biodegradowalnymi typu nici lub kształtki z zastosowaniem nowatorskiego zszywacza
Kierownik: dr Romuald Drop
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technika w Medycynie
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana
________________________________________
L.P.: 67 Numer wniosku: N N518 293840
Tytuł: Wspomaganie zabiegów chirurgii kości czaszki w systemie inżynierii odwrotnej
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski
Instytucja realizująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Technika w Medycynie
zakwalifikowany do finansowania - decyzja niewydana

 
Polecane ogłoszenia

tematy prac doktorskich i habilitacyjnych 

dane do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z NCN