Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Aktualności arrow Stypendium doktorskie
Stypendium doktorskie

Na podst. Rozporzadzenia MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r (D.U. z 2011r Nr 160 poz. 956) w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski, stypendium doktorskie może byc przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium a osobą, której przyznano to stypendium.

wzór umowy

19 czerwca 2012 r

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW