Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Aktualności arrow Nagrody Rektora PK za 2013 rok
Nagrody Rektora PK za 2013 rok
14 stycznia 2014 r

 Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Okólnym nr 26 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 15 lipca 2009 r. znak R.0201-62/09 w sprawie ustanowienia nagród Rektora Politechniki Krakowskiej, w 2014 roku zostaną przyznane nagrody dla pracowników i doktorantów naszej Uczelni. 
Podstawę do przyznania nagrody stanowią: publikacje naukowe , cytowania publikacji, prace habilitacyjne, prace doktorskie, promotorstwo prac doktorskich oraz wdrożenia autorskiego rozwiązania technicznego. 
Wartość każdego rodzaju nagrody za rok 2013, po konsultacji z dziekanami wydziałów PK została ustalona na kwotę 10.000 zł, a w przypadku nagrody za najbardziej wartościowe wdrożenie 15.000 zł. 
W oparciu o Zasady przyznawania nagród Rektora PK stanowiące załącznik do Uchwał Senatu PK nr 36 – 42 z 26 czerwca 2009 roku, zmienione Uchwałą Senatu PK nr 1/n/01/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r,proszę uprzejmie o złożenie udokumentowanych wniosków oraz sporządzenie zbiorczych list wniosków o nagrody z kierowanego przez Panią/a Dziekan/a wydziału i przekazanie ich do Działu Badań Naukowych (do inż. Jolanty Muszyńskiej) w wersji papierowej. Jednocześnie proszę uprzejmie o przekazanie elektronicznej wersji samego wniosku i listy zbiorczej wniosków z wydziału na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
Termin składania wniosków z wydziału upływa z dniem 31 marca br. 
Ponizej uchwały z załącznikami (tekst jednolity)

Prorektor ds Nauki, Prof.dr hab.inż. Jan Kazior  

  31 stycznia 2014 r

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej

z 26 czerwca 2009 r.

nr 36/o/06/2009

w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla autora najwartościowszych publikacji naukowych

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla autora najwartościowszych publikacji naukowych.

§ 2.

Zasady przyznawania nagrody Rektora PK dla autora najwartościowszych publikacji naukowych określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

 

 Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej

z 26 czerwca 2009 r.

nr 37/o/06/2009

w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK za największą liczbę cytowań

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań.

§ 2.

Zasady przyznawania nagrody Rektora PK za największą liczbę cytowań określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej

z 26 czerwca 2009 r.

nr 38/o/06/2009

w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym.

§ 2.

Zasady przyznawania nagrody Rektora PK dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicznym są określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej

z 26 czerwca 2009 r.

nr 39/o/06/2009

w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK za najbardziej wartościowe wdrożenie

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za najbardziej wartościowe wdrożenie.

§ 2.

Zasady przyznawania nagrody Rektora PK za najbardziej wartościowe wdrożenie określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej

z 26 czerwca 2009 r.

nr 40/o/06/2009

w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego


Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego.

§ 2.

Zasady przyznawania nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 czerwca 2009 r.
nr 41/o/06/2009

w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora 
 
Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:
§ 1.
Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora.
§ 2.
Zasady przyznawania nagrody Rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora określone są w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

 

 Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej

 

z 26 czerwca 2009 r.

nr 42/o/06/2009

 w sprawie ustanowienia nagrody Rektora PK dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Senat pozytywnie opiniuje ustanowienie nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora.

§ 2.

Zasady przyznawania nagrody Rektora PK dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załacznik

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW