Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Aktualności arrow Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców V kadencji
Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców V kadencji

MNiSW rozpoczęło nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców.

17 kwietnia 2015 r. 

Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

  1. nie ukończyła 35 roku życia;
  2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  4. korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia należy przsyłać wyłącznie drogą elektroniczną do 16 maja 2015 r. 

więcej informacji 

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW