Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Rozwój Kadr arrow promocje arrow Promocja dnia 19 czerwca 2015 roku (doktorzy)
Promocja dnia 19 czerwca 2015 roku (doktorzy)

Wydział Architektury

1. Dr inż. Mariusz Antolak

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Kształtowanie i ochrona krajobrazów gmin na przykładzie gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda"

2. Dr inż. arch. Jakub Heciak

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Jakość środowiska mieszkaniowego w zabudowie społecznej. Studia przypadków"

3. Dr inż. arch. Jan Janczykowski

Promotor: dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zamek w Pilicy na tle polskiej architektury rezydencjonalno-obronnej pierwszej połowy XVII wieku"

4. Dr inż. arch. Wojciech Oleński

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Postrzeganie krajobrazu miasta w warunkach wertykalizacji zabudowy"

 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

1. Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Promotor:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Otrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi”

2. Dr inż. Anita Kamińska-Pękala

Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza teoretyczna i eksperymentalna suszenia fluidalnego wybranych produktów rolnych”

3. Dr inż. Ewelina Nowak

Promotor: prof. dr hab. Macieju Fiedorowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Skrobia orkiszowa i pszenna modyfikowana promieniowaniem elektormagnetycznym. Ocena fizykochemiczna i (bio)technologiczna"

4. Dr inż. Anna Podraza

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zastosowanie kompleksu mocznikowo-wodoronadtlenkowego UHP jak efektywnego i bezpiecznego czynnika utleniającego w chemii organicznej"

5. Dr inż. Anita Staroń

Promotor: dr hab. inż. Marcin Banach

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Otrzymywanie i właściwości zawiesin wodno-węglowych”

6. Dr inż. Amelia Woynarowska

Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK / dr inż. Sylwester Żelazny

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Termiczna utylizacja odpadów elektronicznych w reaktorze fluidyzacyjnym"

 

 

Wydział Mechaniczny

1. Dr inż. Andrzej Duda

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Hydrodynamika mieszania cieczy w aparacie z dwoma mieszadłami”

2. Dr Alicja Gudanowska

Promotor: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Mapowanie technologii w badaniach foresightowych”

3. Dr inż. Adam Kmiecik

Promotor:  dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Integracja rekonfigurowalnych procesów i systemów wytwarzania"

4. Dr inż. Marcin Nowak

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Książek

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Modelowanie oraz analiza statycznych i dynamicznych własności długich kości kończyny górnej człowieka"

5. Dr inż. Marcin Paprocki

Promotor: dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: " Modelowanie procesów współbieżnych przygotowania produkcji w celu realizacji strategii rozwoju wyrobu"

6. Dr inż. Jacek Pękala

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Interoperacyjność systemów informatycznych w obszarze planowania i realizacji produkcji w przedsiębiorstwie"

7. Dr inż. Stanisław Spytkowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński

Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza pracy mieszalnika układów wielofazowych z niezależnie napędzanymi mieszadłami"

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW