Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Aktualności arrow Katalog badań naukowych i prac rozwojowych
Katalog badań naukowych i prac rozwojowych

Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony na Politechnice Krakowskiej (niezależnie od podstawy zatrudnienia, stanowiska i wymiaru czasu pracy) posiada zakres obowiązków. Zasady sporządzania zakresów obowiązków określa uchwała senatu z późniejszą zmianą . 

Zakresy obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych mogą podlegać uszczegółowieniu w zakresie prac naukowych i rozwojowych w oparciu o poniższy katalog .

1 grudnia 2015 r. 

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW