Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Rozwój Kadr arrow promocje arrow Promocja dnia 4 grudnia 2015 roku (doktorzy)
Promocja dnia 4 grudnia 2015 roku (doktorzy)

Wydział Architektury

1. Dr inż. arch. Dariusz Kronowski                      

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie formy architektonicznej w krajobrazie górskim – wybrane zagadnienia"

2. Dr inż. arch. Maria Lubelska                            

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura humanitarna – wybrane zagadnienia”.

3. Dr inż. Piotr Szkołut                                          

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ochrona walorów krajobrazowych dawnej Puszczy Osieckiej”

4. Dr inż. arch. Jerzy Tokajuk                                

Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Kosiński

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Krajobrazowe skutki planowania przestrzennego w strefie podmiejskiej Białegostoku po roku 2003”

 Wydział Inżynierii Lądowej 

1. Dr inż. Bartłomiej Czado                   

Promotor: prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną”

2. Dr inż. Maria Fabijańska-Kopacz

Promotor:  prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analysis of dynamic responses of multiple-support structures to seismic shock and mining tremor in Poland” (Analiza odpowiedzi dynamicznych budowli wielopodporowych na wstrząs sejsmiczny i parasejsmiczny na terenie Polski)

3. Dr inż. Ewa Jaromska

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ długości transmisji siły naciągowej i rozstawu cięgien sprężających na stan odkształcenia w strunobetonowej tarczy z betonu wysokiej wytrzymałości”

4. Dr inż. Szymon Kaźmierczak                            

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza pracy niezbrojonego styku w zbiornikach prefabrykowanych, sprężonych cięgnami bez przyczepności”

5. Dr inż. Wojciech Politalski                               

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięgnach bez przyczepności w betonowych sprężonych elementach zginanych”

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

1. Dr inż. Joanna Kuc             

Promotor: dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania w zakresie oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych oraz żywności”

2. Dr inż. Marcin Rybotycki  

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Elektroutlenianie frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biodiesla”

Wydział Inżynierii Środowiska 

1. Dr inż Tomasz Cichoń

Promotor:  dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych" 

Wydział Mechaniczny

1.  Dr inż. Artur Gawlik

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski   

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zwiększenie sprawności ogólnej koparek przez wykorzystanie aktywnej przeciwwagi”

2. Dr inż. Marcin Grabowski 

Promotor: dr hab inż, Sebastian Skoczypiec 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wspomagany elektrochemicznie proces toczenia mikroelementów”

3. Dr inż. Mateusz Laska

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ atmosfery ochronnej na przebieg procesu spiekania stopowego proszku Alumix 431D”

4. Dr Dariusz Rząsa

Promotor: dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja przebiegu temperatury czynnika w trakcie rozruchu i odstawiania nadkrytycznego bloku energetycznego”

5. Dr inż. Rafał Sala                 

Promotor: dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ sposobu dozowania roztworu mocznika na sprawność selektywnej redukcji katalitycznej”

 

 

 

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW