Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Rozwój Kadr arrow promocje arrow Promocja dnia 9 listopada 2016 roku (doktorzy)
Promocja dnia 9 listopada 2016 roku (doktorzy)

Wydział Architektury

1. Dr inż. arch. Joanna Białkiewicz

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Stefan Cybichowski Jego twórczość na tle epoki"
 
2. Dr inż. arch. Agnieszka Fitta-Spelina
 
Promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Jarosław do końca okresu staropolskiego. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne"
 
3. Dr inż. arch. Marcin Gałkowski
 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany funkcjonalne miejskich pieszych przestrzeni publicznych w procesach komodyfikacji i prywatyzacji"
 
4.  Dr inż. arch. Marcin Głuchowski
 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Ku współczesnemu kwartałowi architektury mieszkaniowej. Poszukiwanie przestrzeni przyjaznej w architekturze mieszkaniowej wielorodzinnej"
 
5. Dr inż. arch. Ewa Grabowski
 
Promotor: dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska-Pałecka
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Urbanistyczne problemy amerykańskich miast na pustyni na przykładzie Phoenix w Arizonie i Las Vegas w Newadzie" 
 
6. Dr inż. arch. Marta Nowak
 
Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Architektura jako opakowanie. O uniezależnieniu struktury zewnętrznej budynku"
 
 
7. Dr inż. arch. Marek Początko
 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Współczesność architektury monumentalnej" 
 
8. Dr inż. arch. Mirosław Sulma
 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Metodyka iluminacji zespołów i obiektów zabytkowych" 
 
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
 
1. Dr inż. Marek Dudzik
 
Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych" 
 
2. Dr inż. Marek Sieja
 
Promotor: prof. dr hab. inż. Edward Layer
Tytuł rozprawy doktorskiej: ""Metrologiczna ocena dokładności systemów przeznaczonych do pomiarów dynamicznych i jej realizacja na wybranych przykładach" 
 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska 
 
1.  Dr inż. Jacek Sacharczuk
 
Promotor: dr hab. inż. Dawid Taler / dr inż. Jan Wrona
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Modelowanie matematyczne instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania powietrznego z akumulacją ciepła"
 
2. Dr inż. Krzysztof Wąs
 
Promotor: dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR / dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ konstrukcji ściany lekkiej szkieletowej na zjawiska cieplno-wilgotnościowe w budynku pasywnym" 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
1. Dr inż. Barbara Larwa
 
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK / dr inż. Monika Gwadera
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza numeryczna i eksperymentalna przenoszenia ciepła w wymiennikach gruntowych" 
 
2. Dr inż. Joanna Skoneczna-Łuczków
 
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza egzergetyczna wybranych procesów suszenia" 
 

 
Wydział Mechaniczny  
 
1. Dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak
 
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik / dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik 
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Identyfikacja właściwości warstwy wierzchniej materiałów trudnoskrawalnych" 
 
2. Dr inż. Przemysław Pastuszak
 
Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Failure analysis of composite structures by thermography" 
 
3. Dr inż. Hubert Smorąg

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Taler
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Monitorowanie stopnia zanieczyszczenia komory paleniskowej i konwekcyjnych powierzchni ogrzewalnych kotła wodnego rusztowego" 
 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW