Serwis Badań Naukowych



Aktualności arrow Rozwój Kadr arrow promocje arrow Promocja dnia 10 maja 2017 roku (doktorzy habilitowani)
Promocja dnia 10 maja 2017 roku (doktorzy habilitowani)

Wydział Architektury

1. Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak

Osiągnięcie naukowe: COP Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Architektura i urbanistyka. Kraj/Region/Miasto/Fabryka/Osiedle/Budynek

2. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy

Osiągnięcie naukowe: Willa w krajobrazie miasta przemysłowego

3. Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus

Osiągnięcie naukowe: Rola turystyki kulturowej w ochronie i udostępnianiu krajobrazu warownego 

 

Wydział Inżynierii Środowiska 

1. Dr hab. inż. Tomasz Baczyński

Osiągnięcie naukowe: Bioremediacja gruntów skażonych pestycydem DDT i jego pochodnymi 

 

Wydział Mechaniczny 

1. Dr hab. inż. Ali Cemal Benim

Osiągnięcie naukowe: Modelowanie numeryczne przepływu płynów oraz wymiany ciepła i masy w inżynierii energetycznej i zastosowaniach biomedycznych / Computational Modeling of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer in Enegry Engineering and Biomedical Applications 

2. Dr hab. inż. Jerzy Cisek

Osiągnięcie naukowe: Spalanie jednorodnych i ubogich mieszanin benzynowo-powietrznych poprzez wtrysk do cylindra silnika spalinowego zapalającej dawki oleju napędowego 

3. Dr hab. inż. Tomasz Nowak

Osiągnięcie naukowe: Metodologia projektowania elementów maszyn o budowie wielowarstwowej i przykłady ich aplikacji 

4. Dr hab. inż. Paweł Ocłoń

Osiągnięcie naukowe: Modelowanie numeryczne zagadnień transportu ciepła i masy w zastosowaniach dla energetyki 

5. Dr hab. inż. Grzegorz Przybyła

Osiągnięcie naukowe: Studium stosowania biopaliw gazowych do zasilania silników spalinowych 

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW