Serwis Badań NaukowychAktualności arrow Rozwój Kadr arrow promocje arrow Promocja dnia 10 maja 2017 roku (doktorzy)
Promocja dnia 10 maja 2017 roku (doktorzy)

Wydział Architektury

1. Dr inż. arch. Zbigniew Fedyczkowski  

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane aspekty kształtowania zabudowy dla obszarów zagrożonych kataklizmami”

2. Dr inż. arch. Barbara Ostrowska

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Współczesna interpretacja lokalnej tradycji na tle idei zrównoważonego rozwoju” 

3. Dr inż. arch. Anna Szczybura

Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Z działalności architektonicznej Jana Sas Zubrzyckiego na niwie budownictwa ratuszy na ziemiach Galicji Zachodniej”

4.  Dr inż. arch. Malwina Tubielewicz-Michalczuk

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Projekty nagrodzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu (ASLA) w latach 2005 – 2014 jako odzwierciedlenie trendów w projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym” 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

1. Dr inż. Izabela Drygała       

Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza odpowiedzi dynamicznej kładek dla pieszych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne”

2. Dr inż. Daniel Kubek

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Adamski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja typu „Robust” tras przewozu ładunków na obszarach miejskich”

3. Dr inż. Augustyn Lorenc

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK / dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego” 

4. Dr inż. Renata Szermer-Zaucha

Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ silnych wstrząsów górniczych na uszkodzenia budynków w powiązaniu z budową geologiczno-tektoniczną”

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 

1. Dr Wioletta Famulska

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Sułkowski, prof. UŚ

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków termodestrukcji poliolefin na właściwości uzyskiwanych produktów”

2. Dr inż. Małgorzata Jancia

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS)”

3. Dr inż. Wiktor Kasprzyk

Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał / dr inż. Szczepan Bednarz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej”

4. Dr inż. Marta Marszałek

Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Oczyszczanie fazy ciekłej z przetwarzania odpadów z produkcji trzody chlewnej” 

5. Dr inż. Przemysław Migas

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Baron, prof. PK / dr inż. Beata Kowarska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym” 

6.  Dr inż. Jadwiga Zabagło

Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: “Termiczna dekompozycja opakowań aseptycznych z wykorzystaniem złożonego przepływu heterofazowego”

 

Wydział Mechaniczny 

1. Dr inż. Aleksander Banaś

Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Muc

Tytuł rozprawy doktorskiej: “Solution of Selected Eigenproblems in Nanomechanics”/ “Rozwiązywanie wybranych zagadnień własnych w problemach nanomechaniki”

2. Dr inż. Kamila Gromczak

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek / dr inż. Adam Gąska

Tytuł rozprawy doktorskiej: “Validation model of coordinate measuring methods” 

3. Dr inż. Ingo Lindner

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Tytuł rozprawy doktorskiej: “In-Process Measurement System to Control Dimensional and Process Parameters”

4. Dr inż. Przemysław Młynarczyk

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis / dr inż. Ryszard Kantor

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ geometrii dyszy na tłumienie pulsacji w instalacji sprężarki wyporowej” 

5. Dr inż. Krzysztof Wach

Promotor: dr hab. inż. Józef Struski, prof. PK

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda pomiaru przemieszczeń koła względem nadwozia pojazdu”

6. Dr inż. Paweł Walczak

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania hydraulicznego układu sterowania kierownicą turbiny wodnej małej mocy” 

 
Polecane ogłoszenia
 
Dane do wypełnienia wniosku w konkursach NCN 
*
Projekty NCN najczęściej zadawane pytania

Harmonogram konkursów:
NCBiR
NCN  
MNiSW